Sensec har vunnit upphandlingen för installation av radiologisk säkerhetsteknik till Tekniska Verken i Linköping.

Upphandlingen innefattar installation radiologiska säkerhetsportaler inom kraftverksproduktionen för avfall. De nya portalerna ska användas för att upptäcka och stoppa oidentifierade radiologiska isotoper. Detta för att skydda anläggning från oönskade ämnen som kan kontaminera förbränningsanläggningen.

Ordervärdet uppgår till ca 1,5 MSEK med ytterligare avrop av portaler till ett värde om totalt 3 MSEK. Leverans förväntas ske under Q4 2021.

”Vi är väldigt glada för förtroendet att få leverera vår allra senaste teknik inom radiologisk utrustning till Tekniska Verken i Linköping. Vi har gedigen erfarenhet av denna typ av produkter och tjänster och har skräddarsytt en lösning som kommer att passa Tekniska Verken till 100%” säger Michael Pettersson, VD Sensec Holding AB.

”Vi har jobbat väldigt hårt för att hitta den bästa lösningen till Tekniska Verken i Linköping. Det känns fantastiskt att vi nu vet att vi får leverera våra produkter och tjänster till dem” säger Tommy Arvidsson, KAM ansvarig för affärsområdet.