Senaste börsnyheterna är en sammanfattning av nyhetsbrevet Morning Alert från SEB.

Börsens utveckling

I den internationella ekonomin noterades en 0,1 % nedgång på de amerikanska börserna, medan de europeiska börserna förblev oförändrade. Förväntningarna för dagen pekade på en stabil utveckling i USA och en positiv trend i Europa. Även på den asiatiska marknaden förblev börsindex oförändrade. Dollarn försvagades något mot euron, medan de amerikanska räntorna förblev oförändrade och de tyska räntorna sjönk. Priserna på råvaror, såsom olja och guld, steg marginellt med 0,2 % respektive 0,3 %.

Makroekonomiska händelser

På den makroekonomiska fronten förväntades ett antal händelser. Svenskt budgetsaldo för september presenterades med en fortsatt trend av positiva överraskningar, men det blev också tydligt att budgeten började försvagas. Denna avläsning var den sista innan nästa prognos från Riksgälden, som tros behålla obligationsemissioner oförändrade medan kortare statsskuldväxlar minskas. I USA släpptes nonfarm payrolls och arbetslöshetsdata, medan i Tyskland publicerades orderingångsstatistik och i Norge produktionsdata för tillverkning och industri.

SEB FI & FX Strategi

Rapporten diskuterade den senaste uppgången i obligationsräntor och betonade den ökande oron på marknaderna. Det primära scenariot var att en mjuklandning skulle hålla och att centralbankerna skulle signalera en vändning innan ekonomin sjönk in i en recession. Men det förväntades också volatila marknader och minskad riskaptit tills centralbankerna mjuknade.

Räntesänkningscykel i EM

I ett globalt perspektiv noterades att Indien hade hållit sin styrränta oförändrad medan Polen sänkte sin styrränta med 25 räntepunkter. Det tydde på en pågående räntesänkningscykel, även om det fanns variation i realräntan i olika länder. Högst realränta fanns i Brasilien och Ungern, medan Argentina och Turkiet hade lägst realränta, trots att Turkiet hade höjt sin styrränta betydligt sedan juni samma år.

Putin och kärnvapen

Rysslands president Vladimir Putin ökade spänningen genom att rapportera om ett “framgångsrikt sluttest” av en kryssningsrobot med kapacitet att bära kärnvapen. Han antydde även att Ryssland övervägde att återuppta kärnvapentester för första gången på över 30 år. Detta uttalande kom efter påpekanden från politiska kommentatorer i landet om att sådana tester skulle vara en kraftig signal till Rysslands fiender i västvärlden.

Sverige

På den svenska fronten förblev kronan i stort sett oförändrad, och förväntningarna om en starkare krona i framtiden var beroende av en mer positiv global miljö och en mer duvaktig ECB. Först förväntades kronan stärkas mer hållbart år 2024. De svenska räntorna följde de tyska genom en marginell sänkning, medan OMXS-index steg med 0,5 %. Priserna på den svenska bostadsmarknaden visade små förändringar mellan augusti och september, men sjönk i flera storstadsområden. På årsbasis hade priserna stigit med 1 % för bostadsrätter och minskat med 6% för villor.

Sammanfattningen av de senaste börsnyheterna är baserad på SEB:s eminenta nyhetsbrev “Morning Alert” av Erik Meyersson. En mer omfattande version med grafer och djupare utveckling av resonemangen kan läsas här.

Dagens makrostatistik kan läsas här.