Semcon har tecknat ett nytt treårigt ramavtal med Getinge. Avtalet gäller tekniska konsultjänster inom life science och täcker både produkt- och produktionsutveckling. 

Med över 35 års erfarenhet inom life science stöttar Semcon sina kunder med utveckling av användarvänliga medicintekniska produkter, kvalitetssäkrade läkemedel och effektiva digitala informationslösningar.

– Vi ser fram emot att fortsätta stötta Getinge i deras viktiga arbete. Det här nya avtalet innebär stora möjligheter för oss på Semcon, framförallt i Stockholm och Växjö, men även i Göteborg och på Getinges övriga orter i Europa. Det är inspirerande att få vara med och göra skillnad i en allt viktigare och växande life science-sektor, säger Anna Nordelöf, kundansvarig på Semcon.

Semcon har samarbetat med Getinge under många år, både i olika typer av projektformer och genom att stötta med enskilda experter. Nu fortsätter och intensifieras samarbetet framåt. Det nya ramavtalet löper över tre år med möjlighet att även nyttjas av Getinges verksamheter i övriga länder i Europa.