Det skånska företaget Selfcheck AB står inför en spännande framtid efter att ha säkrat en betydande investering från DalaCapital AB, ett helägt dotterbolag till Dalarna Science Park. DalaCapital är känt för sina investeringar i företag i tidiga skeden genom så kallat såddkapital. Syftet med dessa investeringar är att stötta det regionala näringslivet och bidra till hållbar utveckling och tillväxt i hela Dalarna. Det senaste tillskottet i DalaCapitals portfölj är Selfcheck AB, ett företag som erbjuder ett digitalt verktyg för egenkontroller.

Grundat 2018 av Niclas och Ulrica Björklund, erbjuder Selfcheck en svenskt utvecklad plattform som hjälper företag att få överblick och struktur i sin verksamhet genom digitala rutiner, checklistor och egenkontroller. Tjänsten spänner över olika områden, från städning och brandskyddsarbete till arbetsmiljöfrågor. Selfcheck hjälper sina kunder att spara tid och få bättre kontroll genom tydlig dokumentation, vilket i sin tur leder till ökad säkerhet och ett högre värde för företaget.

Med DalaCapitals investering kommer Selfcheck att använda det nya kapitalet för att intensifiera sin marknadsföring samt slutföra ett utvecklingsprojekt som syftar till att ytterligare förbättra produkten. Niclas och Ulrica Björklund, grundarna av Selfcheck, uttrycker sin tacksamhet för möjligheten som investeringen från DalaCapital ger dem att accelerera utvecklingen av företaget.

DalaCapital AB strävar efter att främja Dalarnas näringsliv genom att investera i innovativa start-ups med stor potential. DalaCapitals investeringar riktar sig mot företag i en tidig fas och med säte i Dalarna. Investeringen i Selfcheck är den femte sedan DalaCapital startade i januari 2021, vilket understryker deras engagemang för att stödja lokal entreprenörskap och främja hållbar tillväxt.

Angelica Ekholm, ordförande i DalaCapital och VD för Dalarna Science Park, hyllar Selfcheck för deras innovativa lösning som adresserar ett tydligt behov på marknaden. Hon betonar även vikten av att stödja företag som kan förenkla vardagen för andra företag i vårt digitala samhälle. Genom att vara de första på marknaden med sin produkt, har Selfcheck visat att de har vad som krävs för att fortsätta växa och lyckas.

Finansieringen för DalaCapital kommer från Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag och Region Dalarna. Anders Hjertberg, Chef Företag Bank & Liv på Dalarnas Försäkringsbolag, uttrycker sin tilltro till Selfchecks affärsidé, som han anser vara synnerligen skalbar. Han framhåller även företagets inriktning på skadeförebyggande åtgärder och riskhantering som positivt, särskilt för ett lokalt bank- och försäkringsbolag som är engagerat i att främja säkerhet och hållbarhet i regionen.

Med det nya kapitalet från DalaCapital är Selfcheck väl rustat för att fortsätta sin resa mot att bli en betydande aktör inom digitala verktyg för egenkontroller. Investeringen är ett tydligt exempel på hur samarbete mellan företag och investerare kan bidra till att stärka det regionala näringslivet och skapa en hållbar framtid för Dalarna. Med sin innovativa produkt och starka stöd från DalaCapital ser vi fram emot att se hur Selfcheck fortsätter att växa och lyckas i framtiden.