Sedana Medical planerar att göra entré på Nasdaq Stockholm

Sedana Medical, ett globalt företag som förbättrar livet för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård, har fått godkännande från Nasdaq Stockholms bolagskommitté för upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, inklusive att ett prospekt godkänns av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till den 25 januari 2023.

Enligt vd Johannes Doll, är detta ett viktigt steg på Sedana Medicals tillväxtresa och flytten till Nasdaq Stockholm, huvudlistan i Stockholm, är en kvalitetsstämpel som återspeglar bolagets mognad. Att handlas på en reglerad marknad förväntas också ge bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, öka likviditeten i bolagets aktie och förbättra förutsättningarna för att bredda bolagets aktieägarbas, vilket i sin tur bedöms främja bolagets fortsatta tillväxt och långsiktigt vara värdeskapande för bolagets aktieägare.

I samband med listbytet kommer bolagets aktier handlas med oförändrat kortnamn (SEDANA) och ISIN-kod. Det sker ingen kapitalanskaffning eller nyemission av aktier i samband med listbytet och aktieägare i Sedana Medical behöver inte vidta några åtgärder.