Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra, kommer att erbjuda sin integrerade lösning för hantering av medicinska bilder som en molntjänst för medicinsk diagnos, kallad Sectra One Cloud, till en amerikansk vårdgivare som tar hand om en stor mängd patienter i olika områden i USA.

Sectra kommer att vara den enda leverantören och kommer att ansvara för hela processen, från att etablera och övervaka infrastrukturen, genom deras molntjänst där de tar ansvar för både tekniken och driftsättningen. Tidigare har de redan implementerat en lösning för ögonläkarverksamhet, och nu kommer den integrerade lösningen först att användas inom röntgenverksamhet. På längre sikt är planen att även utvidga användningen till områden som patologi, kardiologi och ortopedi. Molntjänsten kommer att drivas på Microsoft Azure-plattformen genom ett avtal med Microsoft som hanteras av Sectra.

Isaac Zaworski, VD för Sectra i USA, betonar hur vården står inför påtryckningar att upprätthålla vårdkvaliteten samtidigt som de hanterar ekonomiska och personalrelaterade utmaningar. Oavsett vårdinrättningens storlek eller de tekniska svårigheter de möter, strävar Sectra efter att minska kostnader och komplexitet genom sina högt skalbara och prestandaorienterade lösningar för medicinsk bildhantering som tjänst. De ser fram emot att stödja vårdgivarens strategi för en enhetlig hantering av medicinska bilder samtidigt som de förbättrar kvalitet och hållbarhet inom organisationen.

Det avtalade värdet för implementeringen och användningen av prenumerationstjänsten fram till år 2033 är inledningsvis 227 miljoner dollar. Detta värde inkluderar inte potentiell utökning till områden som patologi, kardiologi och ortopedi. Kontraktet undertecknades i juni 2023 och intäkterna från detta avtal kommer att redovisas under första kvartalet av Sectras finansiella år 2023/2024.