Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra har rapporterat att omsättningen och rörelseresultatet för det fjärde kvartalet och hela räkenskapsåret överträffade tidigare rekordnivåer, och de återkommande intäkterna ökade. Den kontrakterade orderingången fördubblades jämfört med föregående år. Den ökande efterfrågan bekräftar behovet av Sectras produkter och tjänster, som hjälper kunder att ge bästa möjliga vård och öka cybersäkerheten i samhället. Med tanke på den starka utvecklingen föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att 1,10 SEK per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Räkenskapsåret 2022/2023

 • Den kontrakterade orderingången ökade med 99,8 procent till 4 635,7 MSEK (2 320,2), varav 2 606,5 MSEK (2 320,2) avser garanterad orderingång.
 • Nettoomsättningen ökade med 20,6 procent till 2 350,8 MSEK (1 949,1). Givet oförändrade valutakurser var ökningen 12,6 procent. Av periodens omsättning avser 1 359,9 MSEK (1 081,4) återkommande intäkter, en ökning med 25,8 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 18,3 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 40,4 procent till 254,6 MSEK (181,4).
 • Rörelseresultatet ökade med 18,9 procent till 455,7 MSEK (383,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,4 procent (19,7). I oförändrade valutakurser ökade rörelseresultatet med 2,6 procent.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 479,4 MSEK (394,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 440,5 MSEK (616,9).
 • Årsstämman 2023 föreslås besluta att överföra 1,10 SEK (1,00) per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Kvartal 4: februari – april 2023

 • Den kontrakterade orderingången ökade med 16,7 procent till 1 186,9 MSEK (1 017,4), varav 811,6 MSEK (1 017,4) avser garanterad orderingång. Av den garanterade orderingången har 16 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 23 – 33 procent bedöms avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.
 • Nettoomsättningen ökade med 11,7 procent till 724,7 MSEK (649,0). Givet oförändrade valutakurser var ökningen 6,7 procent. Av nettoomsättningen avser 376,6 MSEK (280,8) återkommande intäkter, en ökning med 34,1 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 29,5 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 44,4 procent till 72,9 MSEK (50,5).
 • Rörelseresultatet ökade med 39,5 procent till 196,8 MSEK (141,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 27,2 procent (21,7). I oförändrade valutakurser ökade rörelseresultatet med 28,0 procent.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 201,9 MSEK (141,4).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 382,2 MSEK (414,4).

Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
– Vi har vunnit större beställningar än någonsin tidigare, fått utmärkelser för både hög kundnöjdhet och cybersäkerhet samt rankats som en av de bästa arbetsgivarna i Sverige. Detta är några av exemplen på varför 2022/2023 var ännu ett framgångsrikt år. De goda resultaten visar vår förmåga att leverera värde och bygga ett långsiktigt hållbart företag.

– Sectras tillväxtstrategi bygger på att vi tar väl hand om kunderna, vilket leder till att de utökar sin användning av våra lösningar och rekommenderar oss till andra. Den inneboende tillväxten i våra affärsmodeller har dämpat effekterna av det pågående skiftet till tjänster och molnleveranser, som innebär att delar av omsättning och resultat skjuts framåt i tiden. Samtidigt har valutautvecklingen varit rejält fördelaktig och delvis kompenserat för omställningen.

– Behovet av ökad produktivitet inom vården och ökad cybersäkerhet är större än någonsin, och Sectra är väl positionerat för att möta dessa utmaningar. Vår plan för framtiden är att fortsätta göra det vi är bra på. Kundnytta, innovation och företagskultur samt att leverera säkra, skalbara och användarvänliga lösningar som skapar värde inom IT för medicin och cybersäkerhet.