SEB:s Boprisindikator minskar med 9 enheter i september, går från plus 15 till plus 6 jämfört med boprisförväntningarna som steg i augusti. På regional nivå varierar indikatorn mellan 0 och plus 15 enheter. Förväntningarna från hushållen om styrräntan om ett år minskar från förra månaden och ligger nu på 3,99 procent, vilket är en nedgång med 0,02 procentenheter. Andelen hushåll som tänker binda sina rörliga bolåneräntor sjunker från 8 procent till 7 procent, enligt den senaste Boprisindikatorn.

Andelen hushåll som tror på ökande bostadspriser det kommande året är nu 35 procent, en minskning med 6 enheter jämfört med föregående månad. Samtidigt ökar andelen hushåll som förväntar sig sjunkande priser med 3 enheter, vilket når 29 procent. Antalet som tror att priserna kommer förbli oförändrade ökar med 1 enhet till 24 procent. Boprisindikatorn, som är skillnaden mellan de som tror på stigande och fallande priser, ligger nu på plus 6, en minskning med 9 enheter jämfört med förra månaden.

– Länge har boprisförväntningarna trotsat den ekonomiska utvecklingen men till slut kom den väntade nedgången. Den här månaden verkar den ekonomiska verkligheten och ett kyligt mottagande av den stora visningshelgen fått hushållen att dämpa sin framtidstro något. I höst väntar en räntetopp, svajiga elpriser och fortsatt urholkade plånböcker vilket samlat talar för en dämpad men också osäker boprisutveckling, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen förutspår att styrräntan kommer att öka till 3,99 procent om ett år. När de tillfrågades om nivån på Riksbankens styrränta om ett år, svarade de i genomsnitt 3,99 procent, en minskning med 0,02 procentenheter från föregående månad.

– Hushållen verkar ställa in sig på en räntetopp på 4 procent vilket innebär att den värsta ränteomställningen ligger bakom dem. Men det är för tidigt att ropa faran över. Många hushåll har aldrig tidigare upplevt dagens räntemiljö och kommer därför behöva ta höjd för det i sin privatekonomi och förbereda sig på att övervintra, säger Américo Fernández.

7 procent av hushållen planerar att binda sina räntor

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina bolån, uppger 7 procent att de har avsikten att binda sina räntor inom de kommande tre månaderna, en minskning med 1 enhet jämfört med föregående månad. Andelen som för närvarande har enbart rörlig ränta förblir oförändrad på 26 procent, medan andelen med bunden ränta minskar med 1 enhet till 25 procent. Antalet hushåll med en blandning av bunden och rörlig ränta minskar med 2 enheter till 16 procent.

Boprisindikatorn sjunker i majoriteten av regionerna

Boprisindikatorn visar en minskning i fyra regioner, ökar i en, och förblir oförändrad i en annan. I Västra Götaland sjunker indikatorn med 23 enheter från plus 26 till plus 3, och i Stockholm sjunker den med 10 enheter från plus 18 till plus 8. I Skåne och Svealand (utom Stockholm) minskar indikatorn med 8 respektive 7 enheter från plus 18 till plus 10 respektive plus 15 till plus 8. I Östra Götaland förblir indikatorn oförändrad på 0 enheter, medan den ökar med 5 enheter i Norrland, från plus 10 till plus 15.