SeaQare®: Svenska Aerogels avancerade båtbottenfärg testas i Florida

SeaQare®, Svenska Aerogels avancerade teknik för båtbottenfärger, har tidigare visat mycket goda resultat i två oberoende statiska havstester som utförts i Sverige. Nu har bolaget utökat testningen av produkten, då SeaQare® just nu testas i Florida, USA. Syftet med detta nya test är att visa produktens effektivitet i en annan geografisk och miljömässig kontext.

Pernilla Ståhle, utvecklingschef på Svenska Aerogel, säger: ”Vi är stolta över den positiva och hållbara effekt som SeaQare® visat i de svenska testerna. I det här nya testet kommer vi att kunna mäta färgens resistens mot biologisk påväxt samt eventuella förändringar i en helt annan miljö och i olika typer av färgformuleringar.”

I det amerikanska havstestet används samma metod som i de svenska testerna: statisk immersionsprovning. Vid statisk immersionsprovning utsätts material och ytskikt för biologisk påväxt i en havsvattenmiljö med hjälp av paneler som monteras på PVC-ramar. Panelerna studeras och följs upp under flera månader. De kommer även att jämföras med industristandarder och med båtbottenfärger som finns på den amerikanska marknaden.

Innan de skickades till USA målades panelerna med båtbottenfärger som innehåller SeaQare® av Research Institutes of Sweden (RISE) i Borås. Två olika färgformuleringar användes denna gång, utöver olika optimerade formuleringar av SeaQare®. När panelerna kommit fram till USA i mitten av maj, sänktes de ner i hamnen Port Caneveral av experter från Center for Corrosion and Biofouling Control, som är del av Florida Institute of Technology. Panelerna kommer att inspekteras varannan månad tills testet avslutas i september. Den första utvärderingen är schemalagd i mitten av juli.

Parallellt med den utökade testningen av SeaQare® fortsätter Svenska Aerogel med patentansökan för produkten. Bolaget lämnade in en PCT-ansökan i juli 2023.