Sdiptech meddelade idag att Bengt Lejdström kommer att efterträda Jakob Holm som VD och koncernchef för Sdiptech från och med den 1 januari 2024.

Bengt Lejdström har varit CFO på Sdiptech sedan 2018 och har tidigare haft befattningar som CFO för förvärvsdrivna verksamheter som Lagercrantz Group och Intrum Justitia. Utöver det har han även grundat och sålt bolag som entreprenör. Bengt tar över rollen som VD den 1 januari 2024 efter en planerad övergångsperiod som kommer att inkludera rekryteringen av en ny CFO.

“Jag är glad att kunna meddela att vi vid årsskiftet får en mycket kompetent ny VD i form av Bengt Lejdström. Bengt har en djup förståelse för verksamheten, har bidragit till Sdiptechs framgångar och besitter en naturlig ledarskapsförmåga. Tillsammans gör detta Bengt väl kvalificerad att leda Sdiptech mot nya framgångar på den inslagna vägen, med oförändrad hög takt”, säger Jan Samuelson, styrelsens ordförande.

“Det är en ära för mig att få bygga vidare på det vi hittills har skapat på Sdiptech. Vi är väl positionerade och har goda förutsättningar att framgångsrikt fortsätta förvärva och utveckla bolag som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen”, säger Bengt Lejdström.

“Sdiptech är en fantastisk koncern med en spännande framtid. Det gläder mig att Bengt, med sin erfarenhet, nyfikenhet och kännedom om bolaget, kommer att leda Sdiptech framåt tillsammans med alla duktiga medarbetare. Under de senaste nio åren har jag ägnat all min tid åt att bygga upp Sdiptech från att vara ett relativt okänt bolag till dagens väl positionerade internationella teknikkoncern. Det är den typen av bolagsutveckling i tidiga faser som motiverar mig mest, och nu när Sdiptech inte längre är beroende av mig som individ har jag valt att påbörja mitt avslut i Sdiptech”, säger Jakob Holm.

“Vi genomför VD-bytet vid årsskiftet för att hinna rekrytera en ny CFO i god tid. Jag vill dock redan nu, på styrelsens och aktieägarnas vägnar, tacka Jakob Holm för hans insatser genom åren. Under Jakobs tid har Sdiptech haft en imponerande tillväxt, och sedan börsintroduktionen 2017 har bolaget uppnått en årlig vinsttillväxt på 40 %. Jakob har spelat en viktig roll i att bygga upp den organisation som har lagt grunden för denna framgång”, avslutar Jan Samuelson.

Sdiptech AB är en framstående teknikkoncern som specialiserar sig på att förvärva och utveckla bolag inom olika sektorer för att bidra till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sedan företagets börsintroduktion 2017 har det genomgått en imponerande tillväxt, och dess årliga vinsttillväxt på 40 % vittnar om en stark och framgångsrik verksamhet.