Scope Ratings har under tisdagen sänkt Ilija Batljans ägarbolag Ilija Batljan Invests kreditbetyg med sex steg, från BB+ till CCC. Det framgår enligt ett pressmeddelande. Ilija Batljan, tidigare vd på SBB, är fortsatt den största aktieägaren i fastighetsbolaget med 8,3 procent av kapitalet och 31,6 procent av rösterna.

Utsikterna för IB Invest har ändrats från ”under granskning för en möjlig nedgradering” till ”negativa”. Detta beror på den snabba försämringen av IB Invests likviditet, som nu anses vara otillräcklig, och den ökade risken för betalningsinställelse. Dessutom har styrningen av företaget försämrats.

Scope förklarar att den sexgradiga nedgraderingen grundar sig på att belåningsgraden har ökat avsevärt, från 50 procent i maj 2023 till 91 procent i slutet av augusti. De påpekar också att de senaste transaktionerna, inklusive ”fire sales” och opportunistiska förvärv, minskat marknadsvärdet på bolagets innehavsportfölj drastiskt. Enligt kreditvärderingsinstitutet återspeglar den negativa framtidsutsikten begränsad transparens och ökad nedåtrisk när det gäller belåning och likviditet.

IB Invests portföljvärde har även drabbats ytterligare av den 35 procentiga nedgången i SBB under de senaste tre månaderna. Samtidigt har andra tidigare innehav sålts under året som presterat väl, exempelvis svenska bankaktier. IB Invests marknadsvärde har därför minskat till 2,1 miljarder SEK från 2,9 miljarder SEK under de senaste tre månaderna.