Det Göteborgsbaserade bostadsutvecklingsbolaget Scil AB går samman med Erik Selin Fastigheter AB och Tommy Byggare AB och bildar ett nytt bolag. Det nya bolaget tar över namnet Scil AB.

Samarbetet mellan de tre bolagen innebär att marknaden får tillgång till ett bostadsutvecklingsbolag med trygg finansiering, säkerställda produktionsresurser och rutinerade bostadsutvecklare.

– Som bolag har vi samarbetat i flera projekt tidigare och jag vet därför att vi kompletterar varandra väl. Jag är mycket glad över det nya samarbetet och den utökade kompetens som våra kunder nu får tillgång till, säger Anders Johansson, VD på Scil AB.

Stärkt genomförandekraft
Den nya konstellationen gör att Scil AB kan ta sig an fler och större projekt med hög komplexitet, där såväl ekonomisk uthållighet som avancerad kompetens inom byggande krävs.

– Jag uppskattar Tommy Byggare AB då de levererar fina projekt med hög kvalitet. Med Erik Selin Fastigheter AB ombord får vi en stabil och erfaren samarbetspartner som möjliggör större visioner och ytterligare genomförandekraft. Tillsammans med det ursprungliga Scil ABs gedigna erfarenhet inom bostadsutveckling bildar vi ett fantastiskt team, fortsätter Anders Johansson.

Nya marknader och högre takt
I och med affären kan Scil AB öka takten i sin ambition att utveckla bostäder, kvarter och platser som ger människor livskvalitet idag och i framtiden. Det innebär också att bolaget får möjlighet att etablera sig på nya marknader och på sikt inom nya segment. Bostäderna ska ligga på tillväxtorter och kan vara såväl flerbostadshus och radhus som småhus i olika typer av upplåtelseformer såsom ägande-, bostads- och hyresrätter.

 

Bildtext: 
Smörslottet i Björkekärr är en fastighet med 88 bostadsrättslägenheter, förskola och garage. Projektet var en del av Göteborgs stads satsning ”BoStad 2021” och genomfördes i gott samarbete mellan Scil AB och Tommy Byggare AB med Erik Selin Fastigheter AB som beställare och fastighetsägare.

Bildtext:
Byvädersterrassen i Biskopsgården är ett exempel på Scil ABs ambition att bredda utbudet av moderna och väldesignade bostäder i flera av Göteborgs områden. Projektet omfattar 20 parhus och byggnationen pågår, med inflyttning under sommaren 2022.