Schaeffler, verksamt inom rörelseteknologi och mobilitet, och den svenska startupen H2 Green Steel har beslutat att fördjupa sitt redan nära samarbete. Under en nyligen genomförd finansieringsrunda gick Schaeffler med på att investera ytterligare 65 miljoner euro, vilket är en betydande ökning och höjer deras totala investering till 100 miljoner euro. Detta utgör den största kapitalinjektionen som Schaeffler någonsin har gjort i ett annat företag där de äger en minoritetsandel.

  • Ökning av ägarandelen ett tredje bidrag till de gemensamma satsningarna, tillsammans med strategiskt teknikpartnerskap och inköpsavtal
  • Schaeffler ökar ägarandelen i H2 Green Steel till 100 miljoner euro
  • Användningen av stål producerat av H2 Green Steel minskar CO2-utsläppen med upp till 80 procent jämfört med konventionellt stål
  • Grönt stål: avgörande för dekarbonisering av försörjningskedjan

Som strategisk teknikpartner till H2 Green Steel kommer Schaeffler att använda sin expertis för att bidra till utvecklingen av nya stålprodukter, inklusive grönt e-stål för eldrivna fordon. Dessutom kommer de två företagen att samarbeta för att skapa nya tillämpningar för hållbara rullningslagerlösningar inom produktionsprocessen. Målet är att öka produktiviteten genom att använda högkvalitativa komponenter och integrerade övervakningslösningar. De två företagen kommer även att dra nytta av varandras kunskap inom områden som digitalisering och cirkulär ekonomi.

”För att uppnå hållbarhet genom hela värdekedjan krävs samarbete mellan starka partners som är villiga att gå framåt tillsammans med engagemang och beslutsamhet”, säger Klaus Rosenfeld, CEO på Schaeffler AG. ”Schaeffler och H2 Green Steel är båda pionjärer med verklig innovationskraft, och nu sammanför vi dessa styrkor ytterligare. Den ökade kapitalandelen och det strategiska teknikpartnerskapet följer som nästa logiska steg på inköpsavtalet från 2021, där våra organisationer strävar efter att arbeta ännu närmare tillsammans. Tillsammans kan vi ge ett betydande bidrag till den globala omvandlingen av stålindustrin och minskningen av CO2-utsläpp.”

Green steel: Avgörande för dekarbonisering

Schaeffler har satt som mål att vara helt klimatneutrala senast 2040. Fram till 2030 strävar företaget efter att både uppnå klimatneutralitet i sina egna produktionsprocesser (Scope 1 och 2) och minska utsläppen i sin leveranskedja (Scope 3 uppströms) med 25 procent. För att nå dessa ambitiösa mål fokuserar Schaeffler på en systematisk minskning av koldioxidutsläppen i de material de använder mest, i synnerhet stål. Varje arbetsdag bearbetar företaget en mängd stål som nästan motsvarar ett Eiffeltorn, vilket är över 7 000 ton. Fördelen med det gröna stål som köps från H2 Green Steel är att det har upp till 95 procent mindre ”inbyggda” CO2-utsläpp (Scope 3 uppströms) än konventionellt stål som produceras via masugnsmetoden.

Andreas Schick, Chief Operating Officer på Schaeffler AG, förklarar: ”För Schaeffler är stål avgörande för att minska koldioxidutsläppen i vår leveranskedja. Partnerskapet med H2 Green Steel tar oss en lång bit på vägen mot vårt mål om klimatneutralitet. Vi är stolta över att vara världens första tier 1-leverantör som arbetar med H2 Green Steel som en strategisk teknikpartner. Detta är en hållbar, långsiktig investering i Schaefflers nätverk för denna ytterst viktiga materialkategori.”

Grönt stål
Grönt stål är nyckeln till att göra Schaefflers leveranskedja klimatneutral fram till år 2040.