I det senaste fastighetsprisindexet från Statistiska centralbyrån (SCB) observeras en marginell ökning av priserna på småhus avsedda för permanent boende. Denna artikel ger en överblick av rörelserna på fastighetsmarknaden under tredje kvartalet 2023.

Småhus för permanent boende

Under det tredje kvartalet 2023 steg priserna på småhus för permanent boende med nästan 1 procent jämfört med det föregående kvartalet. Detta enligt SCB:s fastighetsprisindex som redovisas baserat på tidpunkten då köparen formellt tar över ägandet enligt köpebrevet.

På årsbasis ser dock bilden annorlunda ut, med en minskning av priserna med 11 procent jämfört med tredje kvartalet 2022. Medelpriset för småhus i landet låg på 3,6 miljoner kronor, med variationer från 4,8 miljoner i Stormalmö till 6,8 miljoner i Storstockholm.

Fritidshus

För fritidshus låg priserna stilla under tredje kvartalet 2023, vilket är en kontrast mot den generella trenden på småhusmarknaden. På årsbasis har priserna dock minskat med 9 procent. Det genomsnittliga priset på ett fritidshus låg på 2,3 miljoner kronor.

Lantbruk

Lantbruksfastigheterna gick mot strömmen under tredje kvartalet 2023, med en prisökning på 3 procent jämfört med föregående kvartal. Genomsnittspriset för ett lantbruk i Sverige låg på 3,2 miljoner kronor.

Hyreshus (kommersiella fastigheter)

För hyreshus, som representerar kommersiella fastigheter, observerades en prisnedgång på 4 procent under kvartalet.

Källa

Det är värt att notera att all grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik härstammar från Lantmäteriet, vilket säkerställer tillförlitligheten och noggrannheten i de redovisade siffrorna.

Avslutning

Sammanfattningsvis har småhusmarknaden för permanent boende uppvisat en svag uppgång under tredje kvartalet 2023, trots en nedgång på årsbasis. Lantbruksfastigheterna har utmärkt sig med en positiv utveckling, medan priserna för hyreshus och fritidshus har gått i motsatt riktning. Som alltid är det viktigt för både köpare och säljare att hålla sig uppdaterade om marknadsutvecklingen och ta välgrundade beslut baserat på den senaste tillgängliga informationen.