Efter en tid av sjunkande priser och små förändringar, uppvisar SCB:s Konsumentprisindex för juli en tydlig ökning av matpriserna. Det är dock boendekostnader samt rekreation och kultur som primärt driver på inflationen.

I april sjönk priserna på livsmedel och alkoholfria drycker för första gången sedan hösten 2021. Nu har priserna dock återhämtat sig till nivåer liknande de i mars.

Enligt John Eliasson, prisstatistiker på SCB, ökade livsmedelspriserna med 1,4 procent i juli jämfört med juni. Normalt sett brukar priserna öka med ungefär 1 procent under juli månad, så den aktuella ökningen överstiger det som är typiskt för säsongen.

Trots ökningarna har livsmedelspriserna bidragit till en sänkning av inflationstakten enligt KPI under juli.

En viktig anmärkning är att även om livsmedelspriserna steg i juli, så var ökningen inte lika snabb som under juli föregående år. Detta faktum hjälper till att förklara varför den totala inflationstakten har sjunkit.

I takt med att livsmedelsprisernas inverkan på inflationstakten minskar, har prishöjningar inom rekreation och kultur börjat göra sig allt mer påminda i inflationsberäkningarna.

Enligt John Eliasson har tjänster och varor inom rekreation och kultur, exempelvis paketresor, hemelektronik och träningsaktiviteter, blivit alltmer betydande för inflationen. Övergripande sett har priserna inom detta område ökat med 14 procent på ett år.

För närvarande är det rekreation och kultur som, tillsammans med boendekostnaderna, mest påverkar inflationen enligt KPI. John Eliasson påpekar dock att denna observation bör tas med försiktighet, då pandemins inverkan fortfarande påverkar inflationen inom detta område.

Eliasson förklarar att under pandemin var det svårt att resa utomlands, gå på bio eller besöka gym. Detta resulterade i att prisförändringar inom detta område hade en minimal påverkan på inflationen. Nu när konsumtionen återhämtar sig, påverkar prisförändringarna inflationssiffrorna med en viss tidsfördröjning.

Produkterna som ökade respektive minskade mest i pris mellan juni och juli 2023 inom livsmedel och alkoholfria drycker

Produkt Prisförändring sedan juni 2023 (%) Prisförändring sedan juli 2022 (%)
Gul lök 29,2 55,7
Päron 23,1 52,7
Sillkonserver 15,6 13,3
Gurka 10,9 -18,7
Tomater 8,9 39,8
Apelsiner 8,3 25,4
Smör 7,6 9,1
Torskfilé 7,2 9,5
Cider 6,2 13,0
Morötter 5,8 34,1
[…] […] […]
Avokado, mango m.m. -2,1 -3,1
Vindruvor -2,2 20,2
Sallad -2,7 2,3
Färska bär -3,7 23,8
Färska kryddor -3,8 7,3
Paprika -10,0 8,2
Blomkål -14,4 2,7
Vitkål -14,8 -1,9
Småcitrus -15,2 14,4
Purjolök -16,5 64,4

Källa: SCB