Scandion Oncology gick idag ut med ett pressmeddelande där preliminär data presenterades och som indikerar ett misslyckande i fas 2-studien för kandidaten SCO-101. Studien utvärderar SCO-101 i kombination med cellgiftet Folfiri hos patienter med spridd ändtarmscancer och som utvecklat resistens mot tidigare läkemedel. Övergripande resultat från fas 2-studien Corist bekräftar säkerhet och tolerabilitet för SCO-101, dock kunde studien inte nå sitt primära mål om en tumörminskning om minst 30 procent.

Vidare uppger Scandion Oncology att tumörminskning har kunnat påvisats i vissa patienter, men det framgår inte hur stor denna minskning skall ha varit.

Resultatet, som omfattar data från 25 patienter i del två av Corist-studien kunde visa på förlängd progressionsfri överlevnad, det vill säga tiden från behandlingsstart till dess att tumören fortsätter att växa samt stabil sjukdom enligt studiens sekundära mål.

Runt lunchtid handlas aktien vid 2,43 kronor och är därmed ner över 80 procent i år.