SBB har fått ett ogrundat och påstått krav från en ägare av euroobligationer, som hävdar att SBB inte har uppfyllt kravet om räntetäckningsgraden i deras program för medelanskaffning på euroobligationsmarknaden (EMTN) för åren 2020 och 2021.

Denna ägare, som har ett innehav på omkring 46 miljoner euro, motsvarande cirka 1 procent av SBB:s totala obligationslån per den 30 juni 2023, menar att SBB:s brott mot villkoren leder till att betalning för obligationerna ska påskyndas.

SBB, som redan har avvisat dessa påståenden i ett pressmeddelande den 31 maj 2023, betraktar kraven som orättfärdiga och avfärdar dem som grundlösa.

“SBB kommer fortsätta att vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sitt och sina intressenters intressen och har sedan en tid tillbaka anlitat erfarna legala och finansiella rådgivare. Det ligger i SBB:s och alla intressenters intresse att bolaget kan fortsätta sin strategiska omvandling och stärka sin finansiella ställning utan att distraheras av störande och grundlösa krav.”, skriver man i ett pressmeddelande på torsdagskvällen.

SBB ingår i storbolagsindexet OMXS30.