SBB säljer 1,16 procent av EduCo till Brookfield för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har idag även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter. Detta framgår av ett pressmeddelande från SBB på söndagskvällen.

Ny decentraliserad koncernstruktur

Utöver den betydande likviditetstillförseln har SBB också meddelat en omstrukturering av sin koncern. Företaget kommer att införa en decentraliserad koncernstruktur, som är avsedd att öka transparensen och förbättra finansieringsmöjligheterna.

Den nya koncernstrukturen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Denna decentralisering syftar till att göra det möjligt för varje affärsenhet att fokusera på sina specifika verksamhetsområden och att skapa möjligheter för att skaffa eget kapital. Genom att etablera helägda eller delägda affärsenheter som kan erhålla både eget och externt kapital, strävar SBB efter att förbättra sin finansiella flexibilitet.

Denna strategiska förändring är ett resultat av en tidigare strategisk översyn som SBB:s styrelse genomförde och innebär en betoning av företagets styrkor och utmaningar. Implementeringen av den nya koncernstrukturen kommer att påbörjas från och med kvartal tre-rapporten.

Kommentarer från SBB:s ledning

‘’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

’’Idag presenterar vi en ny decentraliserad koncernstruktur. Den nya strukturen bygger på våra styrkor, adresserar våra utmaningar och grundar sig på ett antal viktiga slutsatser. SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet,’’ säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Sammanfattning av EduCo-transaktionen

EduCo är en viktig del av SBB:s verksamhet inom den offentliga utbildningssektorn och samägs av SBB och Brookfield. Som en del av transaktionen kommer EduCo att återbetala en del av det koncerninterna lånet från SBB, vilket resulterar i en likvid om cirka 8 miljarder kronor till SBB. Efter avyttringen kommer EduCo att vara en fristående enhet under Brookfields kontroll och inte längre vara ett dotterbolag till SBB.

Sammanfattning

Denna betydande affär och införandet av en decentraliserad koncernstruktur markerar en viktig milstolpe för SBB. Likviditetstillförseln stärker företagets finansiella ställning och ger utrymme för fortsatt tillväxt och investeringar. Den nya koncernstrukturen förväntas öka transparensen och möjliggöra bättre finansieringsalternativ för SBB. Med denna strategiska omvandling positionerar sig SBB för en spännande framtid inom den nordiska fastighetsmarknaden. Transaktionen förväntas slutföras under oktober 2023, förutsatt att alla sedvanliga fullföljandevillkor uppfylls, inklusive konkurrensgodkännanden.