UPPDATERING 4 januari: Kreditutvärderaren Fitch anser inte att SBB:s beslut att senarelägga räntebetalningarna på samtliga hybridobligationer påverkar fastighetsbolagets kreditbetyg. Det skriver Fitch i en kommentar. Beslutet bör bevara likviditet utan att påverka kreditbetyget, heter det.

Fitch har kreditbetyget CCC+ med negativa utsikter på SBB. Ett CCC-betyg reflekterar en “betydande kreditrisk” enligt Fitch egen definition.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), en ledande aktör inom fastighetssektorn, och dess helägda dotterbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) har tagit ett strategiskt beslut att skjuta upp räntebetalningarna på alla sina hybridobligationer. Detta beslut, som följer villkoren för obligationerna, är en del av en bredare strategi för att stärka bolagets likviditetsposition.

Denna åtgärd innebär att räntebetalningarna kommer att senareläggas till den tidigare av två tidpunkter: antingen när en tvingande omständighet enligt villkoren för hybridobligationerna inträffar, vilket skulle kräva återbetalning av den uppskjutna ränten, eller när SBB väljer att meddela att uppskjuten ränta ska betalas enligt de fastställda villkoren.

Detta beslut kommer i en tid då fastighetsmarknaden och den bredare ekonomin står inför betydande osäkerheter och utmaningar. Genom att skjuta upp räntebetalningarna kan SBB förbättra sin finansiella flexibilitet och därmed bättre hantera eventuella likviditetsproblem. Det är också en signal till marknaden om SBB:s proaktiva inställning till finansiell förvaltning och dess engagemang för att upprätthålla en stark ekonomisk ställning.

Det är viktigt att notera att detta beslut inte innebär någon förlust för obligationsinnehavarna. Snarare är det ett sätt för SBB att navigera i en komplex ekonomisk miljö samtidigt som man uppfyller sina åtaganden gentemot investerare och andra intressenter.

Genom att prioritera likviditet och finansiell stabilitet visar SBB sitt engagemang för långsiktig tillväxt och värdeskapande. Detta strategiska drag kan ses som en del av en bredare trend där företag inom fastighetssektorn anpassar sina finansiella strategier för att bättre hantera de nuvarande ekonomiska förhållandena.

länken till pressmeddelandet kan du läsa om vilka produkter som påverkas och när räntebetalningarna kommer att ske.