SBB:s styrelse planerar att genomföra en företrädesemission av D-aktier för en summa på cirka 2,63 miljarder kronor. Vid emissionen kommer befintliga aktieägare att erbjudas möjligheten att teckna nya aktier till en fastställd kurs av 16 kronor per aktie. Det framgår enligt ett pressmeddelande från fastighetsbolaget.

”Den strategiska fokuseringen på att minska bolagets skuldsättning har fortsatt högsta prioritet. Som ett led i detta har styrelsen meddelat sin avsikt att genomföra en företrädesemission uppgående till 2,63 miljarder kronor med en teckningskurs på 16 kronor per stamaktie av serie D. Hela nettolikviden skall användas för att sänka bolagets skuldsättning”, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

lija Batljan, Sven-Olof Johansson, Arvid Svensson Invest AB och Lennart Schuss har åtagit sig att teckna aktier i den kommande nyemissionen för ett totalt värde på cirka 430,2 miljoner kronor. Detta motsvarar ungefär 16,3 procent av den totala nyemissionen.

Övriga villkor för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras efter att styrelsen har fattat beslut om att genomföra Företrädesemissionen, vilket kommer ske så snart styrelsen vet när prospekt kan förväntas publiceras.

SBB är inte det första svenska fastighetsbolaget som genomför en företrädesemission. Tidigare i år tog Castellum in dyrgt 10 miljarder.