Den 26 juni meddelade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden att de hade påbörjat exklusiva förhandlingar med deras nuvarande samarbetspartner Brookfield Super-Core Infrastructure Partners  angående försäljningen av SBB:s återstående 51 procent av SBB EduCo AB  och återbetalningen av ett koncerninternt lån mellan SBB-koncernen och EduCo. Idag meddelar SBB att diskussionerna om Transaktionen har avslutats mellan parterna. Dock utesluter SBB inte möjligheten att diskussionerna kan återupptas i framtiden.

SBB:s VD, Leiv Synnes, uttrycker att både SBB och Brookfield fortsätter att vara stöttande aktieägare i joint venture-bolaget SBB EduCo och ser fram emot fortsatt positivt samarbete som samarbetspartners i Norden och resten av Europa. Han poängterar också att verksamheten är finansiellt stabil och fortsätter att fungera bra för hyresgäster och partners.

För närvarande är det sista av tre planerade deltillträden inom ramen för den ursprungliga transaktionen med Brookfield, som offentliggjordes den 30 november 2022, på gång. Det tredje tillträdet förväntas genomföras inom de närmaste veckorna och kommer att öka SBB:s likviditet med cirka 400 miljoner kronor.