SBB har inlett exklusiva förhandlingar efter att ha fått ett intressemeddelande från Brookfield om att sälja resterande 51 procent av SBB EduCo AB och återbetala det interna lånet på 14,5 miljarder kronor från EduCo till SBB. SBB stiger på diskussionerna och handlas upp över 18 procent jämfört med torsdagens stängningskurs och handlas därmed vid 3:88 SEK.

Enligt villkoren för den föreslagna affären skulle SBB få rätt att förvärva aktier i EduCo i framtiden. Parterna avser att ingå avtal om aktieöverlåtelse och relaterade avtal i juli 2023. Dessa diskussioner innebär ingen skyldighet att genomföra affären och är föremål för vanliga godkännanden, inklusive förväntade konkurrensgodkännanden.

“Beslutet att inleda exklusiva förhandlingar om att sälja EduCo är strategiskt viktigt för SBB och ger oss ytterligare handlingsutrymme i dessa utmanande tider”, säger Leiv Synnes, VD för SBB.

“Vi har tidigare sagt att vi inom ramen för den strategiska översynen kommer att agera noggrant och snabbt, och det är precis vad vi gör nu. En försäljning av EduCo skulle stärka SBB:s likviditet och minska dess skuldsättning”, avslutar Leiv Synnes.