SBB och Fernholm & Gustafsson Förvaltning AB har sålt bostadsfastigheten Tillbringaren 2 i Nykvarn för 221 miljoner kronor. Köpare är det allmännyttiga bostadsbolaget AB Nykvarnbostäder. Fastigheten, som består av 115 lägenheter, kommer att frånträdas under tredje kvartalet. Det framgår av ett pressmeddelande.

SBB och FGF har i ett gemensamt projekt utvecklat fastigheten, bland annat genom lägenhetsrenoveringar och omvandling av sekundära ytor till bostäder. Utvecklingsarbetet har skötts av Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB.

Leiv Synnes, VD för SBB, kommenterar: “Fastigheten har förädlats av Alin & Hedenlund enligt vår uppsatta affärsplan och är nu färdigutvecklad. Vi har tidigare kommunicerat att vårt fokus ligger på försäljningar för att förstärka vår likviditet, betala av skulder och minska antalet gemensamma projekt. Vi är också mycket nöjda med att vi kan fortsätta göra affärer med kommuner och allmännyttiga bolag.”

Nykvarnbostäder har tidigare 576 lägenheter i förvaltning och ett marknadsvärde på 753 miljoner kronor. Janette Jardefalk, VD för Nykvarnsbostäder, säger: “Det känns bra att främja tillväxten i kommunen, speciellt som ett ungt bostadsbolag. Genom detta förvärv bidrar vi till att långsiktigt säkra Nykvarns behov av olika boendeformer, vilket möjliggör att ännu fler kan bo, må bra och utvecklas här.”

Försäljningen av Tillbringaren 2 är ett betydande steg för SBB, vilket ger dem möjlighet att stärka sin likviditet samtidigt som de fortsätter att utveckla och förädla andra fastigheter. Det ger också Nykvarnbostäder möjlighet att växa och bidra till att säkra en mångfald av boendealternativ i Nykvarn.