SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för juni: Villapriserna fortsatte att stiga i samtliga regioner under juni. Lägenhetspriserna steg i Storstockholm, Storgöteborg och Södra Sverige, medan de sjönk svagt i Stormalmö, norra- och mellersta Sverige. Mätt sedan årsskiftet syns inga coronaeffekter i bostadspriserna att tala om.

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) visar på en bred uppgång i bostadspriserna i juni för villor i samtliga indexområden. Priserna på villor steg mest i Norra Sverige. Lägenhetspriserna steg i Storstockholm, Storgöteborg och Södra Sverige, medan de sjönk svagt i Stormalmö, norra- och mellersta Sverige. De sjönk som mest i norra Sverige.

– I april sjönk bostadspriserna överlag som ett resultat av coronakrisen och framförallt i de områden som hade störst smittspridning. I maj när osäkerheten om krisen lagt sig något, förbyttes fallet istället i en bred uppgång som sedan fortsatt in juni, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Vi ser ingen coronaeffekt i bostadspriserna att tala om mätt sedan inledningen av året. Om inte arbetslösheten ökar markant i höst från dagens nivå finns heller ingen anledning att tro på några stora prisfall på bostadsmarknaden i år, säger Robert Boije.