Flygbolaget SAS meddelade under måndagskvällen att de kommer att utöka tidsramen för sin kapitalanskaffningsprocess med en vecka på begäran av en eller flera budgivare. Den nya deadline för potentiella investerare att lämna in sina definitiva bud kommer att vara den 25 september 2023.

SAS genomför för närvarande en konkurrensinriktad och omfattande kapitalanskaffningsprocess med syftet att säkra finansiering till det rekonstruerade företaget. Det har noterats ett betydande intresse från potentiella investerare som deltar i denna process. Som svar på önskemål från en eller flera budgivare har SAS beslutat att förlänga tidslinjen för kapitalanskaffningsprocessen med en vecka.

Den förlängda tidslinjen innebär att investerare kommer att ha fram till den 25 september 2023 för att lämna in sina slutgiltiga bud. SAS är för närvarande i färd med att sträva efter domstolsgodkännande för rekonstruktionsprocessen i USA vid årsskiftet, och detta kommer att följas av eventuella regulatoriska godkännanden och andra processer under 2024.