Svenska flygbolaget SAS har tagit ett betydande steg mot att säkra sin framtid genom att erhålla domstolsgodkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt för ingåendet av investeringsavtalet i sin anskaffningsprocess för exitfinansiering. Detta markerar en viktig milstolpe i bolagets strävan att övervinna de ekonomiska utmaningar som pandemin har medfört. Det meddelades under tisdagskvällen.

13,2 miljarder i tillskott

Den 4 november 2023 meddelade SAS att man hade ingått ett investeringsavtal med det vinnande budkonsortiet, som består av Castlelake, L.P., Air France-KLM S.A. och Lind Invest ApS tillsammans med den danska staten. Det överenskomna investeringsbeloppet uppgår till hela 1 200 miljoner USD (cirka 13,2 miljarder SEK). Denna finansiella injektion kommer att komma till nytta för SAS genom en kombination av nya onoterade aktier till ett värde av 475 miljoner USD (cirka 5,225 miljarder SEK) och säkerställda konvertibla skuldebrev till ett värde av 725 miljoner USD (cirka 7,975 miljarder SEK). Det är en kritisk insats för att stödja företagets överlevnad och återhämtning.

Idag kan vi glädjande meddela att den Amerikanska Domstolen har givit sitt välsignande till SAS för ingåendet av detta investeringsavtal. Detta godkännande är en viktig framgång för SAS och ger bolaget möjlighet att ta nästa steg i sin strategi för att säkerställa långsiktig stabilitet.

Ny DIP-finansiering godkändes också

Förutom investeringsavtalet har SAS även säkrat slutligt godkännande från den Amerikanska Domstolen för en ny debtor-in-possession DIP-finansiering på 500 miljoner USD (cirka 5,5 miljarder SEK) i samarbete med Castlelake. Denna finansiering kommer att användas för att refinansiera SAS ursprungliga DIP-lån och förlänga finansieringsperioden, vilket är avgörande för att täcka kostnaderna under chapter 11-processen. Den 9 november 2023 fick SAS klartecken att använda 450 miljoner USD (cirka 4,95 miljarder SEK) av DIP-finansieringen och idag har bolaget även fått godkännande att använda de återstående 50 miljonerna USD (cirka 550 miljoner SEK).

Målet att säkra en framgångsrik rekonstruktion

Denna utveckling är en positiv signal för SAS, dess anställda och passagerare. Det visar på förtroendet och stödet från investerare och domstolar, och det ger företaget en möjlighet att bygga en hållbar framtid trots de svåra utmaningar som flygbranschen har ställts inför under pandemin.

SAS kommer nu att fortsätta arbeta mot sitt mål att säkra en framgångsrik rekonstruktion och återgång till stabil verksamhet. Denna godkännande är ett steg i rätt riktning och ett hopp om ljusare dagar för det anrika flygbolaget.

Anko van der Werff, VD & koncernchef för SAS, kommenterar: ”Investeringsavtalet som godkändes av domstolen idag är en viktig milstolpe i vår SAS FORWARD-plan och det visar att våra nya investerare tror på SAS och vår potential att fortsätta ligga i framkant av flygindustrin under många år framöver.”