Verkstadsbolaget, Sandvik, som bland annat levererar utrustning till gruvindustrin och verktyg för att bearbeta metall, redovisade en justerad ebita på 6 312 MSEK för det tredje kvartalet 2023, vilket var 1 procent lägre än det genomsnittliga förväntade resultatet på 6 387 MSEK, enligt en sammanställningen gjord av Infront.

Klockan 11:30 publicerade verkstadsjätten siffror för det tredje kvartalet, kursreaktionen var initialt negativ och aktiekursen föll 4,7 procent. Strax efter klockan 12:00 har aktiekursen återhämtat sig 3,5 procent mätt från dagens lägsta nivåer. I skrivande stund handlas Sandvik vid 182,20 SEK och noterar en intradagsnedgång på -3,4 procent.

Under samma tid tilltar fallet i OMXS30-indexet, som nu fallit under sju handelsdagar i rad. OMXS30 handlas vid 2063,5.

Sammanfattning av Sandviks Q3

  • Nettoomsättningen uppgick till 31 476 MSEK, något lägre än förväntade 31 619 MSEK.
  • Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent, vilket var 1,5 procentenheter lägre än förväntat.
  • Justerad ebita-marginal var oförändrad vid 20,1 procent och var 0,1 procentenheter lägre än förväntat.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5 764 MSEK, vilket var 2 procent lägre än förväntat.
  • Rörelsemarginalen var 18,3 procent, vilket var 0,4 procentenheter lägre än förväntat.
  • Orderingången var 28 927 MSEK, vilket var 5 procent lägre än förväntade 30 366 MSEK.
  • Den organiska orderingångstillväxten var -7 procent, jämfört med förväntade -1,6 procent.

Utdrag från VD-ordet

“Den totala orderingången i fast valuta minskade med 4 %, varav 7 % organiskt. Intäkterna i fast valuta ökade med 4 %, varav 1 % organiskt. Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 20,1 %. Fritt operativt kassaflöde uppgick till 5,8 miljarder kronor.”

“Den underliggande efterfrågan inom Sandvik Mining and Rock Solutions var ungefär samma som i under det första halvåret. Drivkrafterna för strukturell tillväxt på medellång och lång sikt är oförändrade, medan en mer osäker makromiljö kan leda till en något mer försiktig marknad på kort sikt”, kommenterar Stefan Widing, vd och koncernchef för Sandvid.

Widing fortsätter: 

“Sammanfattningsvis så har vi noterat en försvagad marknadsdynamik inom några av våra kundsegment, vilket i sin tur leder till lägre volymer. I den här miljön har vi visat prov på en stark motståndskraft och levererat ett bra resultat med ett stabilt leverage, och en vinstmarginal som ligger inom vårt målintervall. Ser vi bortom kvartalet kan vi inte förutse hur makroekonomin kommer att utvecklas, men vi har visat att vi står väl rustade för att hantera kortsiktiga nedgångar.”

Widing lägger även betoning på den starka innovationskraften som återfinns inom verksamheten och att Sandvik på längre sikt kan dra nytta av sin starka marknadsposition för att ta vara på de strukturella drivkrafterna för tillväxt som ligger framför bolaget.