Under pandemin sågs en ökning av annonser för kommande försäljning av bostäder på grund av den stekheta bostadsmarknaden, där det var ett enkelt och effektivt sätt att sälja bostäder. Nu, i slutet av 2022 och början av 2023, har trenden fortsatt och det finns fler bostäder som annonseras som kommande försäljning än de som annonseras som till salu.

Till skillnad från under pandemin är det nu inte den heta marknaden som är orsaken till trenden, utan istället den osäkra bostadsmarknaden. Även om marknaden svalnade under 2022, har andelen bostäder som publicerats som kommande försäljning varit högre än andelen till salu enligt nya siffror från bostadsportalen Boneo.

– Intresset för att annonsera sin bostad som På G ökade stadigt under senare delen av 2022 och fortsatte 2023 i takt med att bostadsmarknaden blev mer osäker, och vad vi kan se i statistiken är att trenden är här för att stanna. Att annonsera som kommande försäljning kommer fortsatt vara ett högst aktuellt verktyg under hela 2023 och framåt för majoriteten av dem som ska sälja sin bostad, säger Fredrik Engdahl, vd på Boneo.

Att annonsera bostaden som kommande försäljning är fördelaktigt för säljaren eftersom det ger en indikation på intresset för bostaden. Genom att samla intresserade köpare kan mäklaren underlätta försäljningsprocessen när säljaren väl bestämmer sig för att sälja bostaden. På så sätt kan man vänta med att annonsera med ett offentligt utgångspris.

– Vi ser att flera av våra anslutna mäklarbolag på Boneo justerat sina egna sälj- och annonseringsprocesser för att möta den nya verkligheten där kommande försäljning nu är en viktig del. Därmed kommer det framåt vara viktigt för köpare att titta på både bostäder till salu och kommande försäljningar för att inte riskera missa relevanta bostäder, avslutar Fredrik.