De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i riket sjönk fyra procent i juli och villapriserna med en procent. På tre månaders sikt så har bostadsrättspriserna sjunkit med åtta procent och villapriserna med två procent. Osäkerheten på bostadsmarknaden håller i sig och leder till färre affärer, större utbud och sjunkande priser, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter i riket sjönk med 4 % i juni. Villapriserna i riket sjönk med 1 %. På tre månader har priserna på bostadsrätter i riket sjunkit 8 % och villapriserna med 2 %. Tydligast är prisnedgången i Stockholm.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Bostadsmarknaden har under juli fortsatt att präglas av osäkerhet och att säljare och köpare har svårt att mötas kring prisbilden. Det leder till längre försäljningstider, färre avslutade affärer, större utbud och sjunkande priser. Samtidigt ska vi komma ihåg att vi jämför med en rekordhet marknad förra året och att det fortfarande görs affärer på höga prisnivåer, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
  • Sannolikt kommer de här tendenserna på marknaden hålla i sig ett tag under sensommaren och början av hösten. Självklart upplever många köpare och säljare det osäkra läget som svårt att agera och ta beslut i. Men det ger också bra möjligheter för förstagångsköpare och de som vill byta upp sig, fortsätter Johan Engström.


Stockholm – Störst prisnedgångar i Stockholm

Bostadsrättspriserna sjönk med 4 % i centrala Stockholm och med 5 % i Stor-Stockholm i juli. Villapriserna i Stor-Stockholm sjönk med 2 % i juli.

  • Känslan på villamarknaden är att priserna har gått ner aningen mer än vad vi ser i statistiken. Det är rätt så vanligt i en nedåtgående marknad då endast försäljningar som blir av registreras. Vidare ser vi att köpare och säljare finns kvar på marknaden och är fortsatt intresserade av att köpa och sälja – men har lite svårare att hitta varandra prismässigt. Flera familjer som tidigare har tyckt att det varit för dyrt med hus har nu under sommaren börjat titta på villor så en ny grupp köpare har tillkommit på marknaden, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – Avvaktande marknad i Göteborg
I centrala Göteborg sjönk bostadsrättspriserna med 1 % i juli. I Stor-Göteborg sjönk både villapriserna och bostadsrättspriserna med 2 % i juli.

  • Vi har upplevt en fortsatt avvaktande marknad under sommaren och känner inte riktigt igen siffrorna då vi upplever prisnedgången som något större. Vi tror på ett något högre utbud än normalt den kommande tiden då många väntat med sin försäljning. Det är för tidigt att sia om hösten då säsongen drar igång först om ett par veckor. Men förhoppningsvis har säljare och köpare närmat sig varandra prismässigt under sommaren och att vi kan få en mer balanserad marknad i höst. Av erfarenhet vet vi att detta kan ta ett par månader, säger Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte.


Malmö – Högt utbud dämpar priserna
Bostadsrättspriserna i centrala Malmö gick ner 3 % i juli medan de gick ner 1 % i Stor-Malmö. Villapriserna i Stor-Malmö sjönk med 2 % i juli.

  • I Malmö har vi under sommaren haft ett högre utbud än vi haft de senaste åren och nu när höstsäsongen startar upp så har utbudskurvan inledningsvis fortsatt att stiga. Det talar för fortsatt dämpade prisnivåer under hösten. Våra mäklare som varit aktiva under sommaren rapporterar lågt visningsdeltagande samt att försäljningarna går långsammare och kräver fler visningar än tidigare. De flesta försäljningspriser har landat på eller under utgångspriset även om vi haft några budgivningar som nått avslut över utgångspris, säger Jesper Jeschko Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.