Bravida Norge, ett ledande företag inom teknisk service och installationer, har förvärvat säkerhetsbolaget Viste & Sømme AS. Genom förvärvet stärker Bravida sin position inom säkerhetslösningar i sydvästra Norge. Viste & Sømme AS, som grundades 1975, är kända som en kvalitetsleverantör inom säkerhetsbranschen i Stavangerområdet och erbjuder tjänster inom larm, ITV, passerkontroll, säkerhetsutrustning och kontanthanteringsmaskiner till en kundbas bestående av stora privata och offentliga aktörer.

Med Viste & Sømme AS ombord kommer Bravida att kunna erbjuda mycket bra lösningar inom ett av sina viktigaste områden, särskilt i sydvästra Norge. Förvärvet kommer också att stärka Bravidas närvaro på marknaden avsevärt.

James N. Niller, nuvarande vd för Viste & Sømme AS, kommenterade att tiden var mogen att hitta en ny partner som kan säkerställa ytterligare lönsam tillväxt för Viste & Sømme AS och ser fram emot att ansluta sig till Bravidas satsning inom sitt specialistområde.

Bravida kommer att tillträda som ägare den 1 februari 2023. Detta förvärv är ett steg framåt för Bravida i deras strävan att erbjuda bästa möjliga säkerhetslösningar för byggnader, fastigheter och anläggningar i Norge.