SAGA Diagnostics AB, ett företag specialiserat på molekylärgenetisk testning och användning av “liquid biopsies”, meddelade idag att de tagit in 106 miljoner kronor i en serie A2-finansiering från både befintliga och nya investerare. Serie A2-rundan leddes av Segulah Medical Acceleration och Sciety investerarnätverk med starkt stöd från befintliga aktieägare inklusive Hadean Ventures.

SAGA erbjuder en egenutvecklad teknik för att kvantifiera cancerrelaterade genetiska avvikelser i vävnads- och ”liquid biopsy” prover. Metoden detekterar mutant allelfraktion ner till 0,001%, en känslighet som är unik i sitt slag. SAGA:s plattformar, som bygger på digital PCR och nästa generations sekvensering, NGS, är verktyg för användning vid stratifiering av cancerpatienter, övervakning av behandlingssvar, identifiering av sjukdomsåterfall samt stöd i behandlingsbeslut och som kompletterande diagnostik.

Lao Saal, VD för SAGA Diagnostics kommenterar: “Vi är glada över att ha slutfört denna övertecknade finansieringsrunda med stöd från befintliga investerare och att även välkomna Segulah Medical Acceleration och investerarna från Sciety investerarnätverk. Dessa kommer att tillföra betydande expertis och nätverk och därmed bidra till att påskynda utvecklingen när SAGA nu går in i nästa fas. Den nya finansieringen kommer att göra det möjligt för oss att genomföra SAGAs ambitiösa tillväxtplaner för våra ultrakänsliga tester för analys av ”liquid biopsies” och vävnadsbiopsier. Vi kommer att erbjuda ett brett utbud av regulatoriskt godkända analyser och tjänster baserade på alla våra tre teknikplattformar samt utöka vår räckvidd till ännu fler marknader. Därmed tar vi ytterligare steg mot att uppfylla vår mission, nämligen att hjälpa cancerpatienter att få bästa möjliga behandlingsresultat.”

Roger Gunnarsson, Managing Partner på Segulah Medical Acceleration kommenterar: “I den snabbväxande sektorn för ”liquid biopsy”-tekniker med många nya tester sticker SAGA Diagnostics ut med sina testers oöverträffade känslighet. Vi är stolta över att samarbeta med SAGA och ser fram emot att hjälpa teamet att vidareutveckla sina strategiska mål.”

Andreas Lindblom, VD för Sciety tillade: “Vi tror starkt på den snabbt växande sektorn för ”liquid biopsies”, med dess potential att revolutionera cancervården. Det är välkänt att cancerscreening och övervakning är avgörande för att ge effektiv behandling och minska dödligheten. SAGA Diagnostics teknologi lägger grunden för utvecklingen av diagnostiska tester för olika cancerformer som i sin tur kan förbättra patientens överlevnad och livskvalitet.”

Företaget har redan kommersiella avtal med ett antal läkemedelsbolag, viktiga opinionsledare och kliniska laboratorier för användning av dessa tekniker, både i form av att tillhandahålla laboratorietester och genom försäljning av reagenser. Medlen kommer nu att användas för att utöka SAGA:s sortiment av CE-märkta SAGAsafe®  dPCR-analyser, påskynda kommersialiseringen av SAGAsign® och för upptäckt av minimal, resterande sjukdom. Därutöver kommer SAGAseq®-plattformen att lanseras, kapacitet för att sätta upp CLIA-certiferad laboratorieverksamhet att byggas upp (CLIA är en förordning i USA som reglerar laboratorietestning) samt kliniska studier och andra aktiviteter för expansion av SAGA att genomföras.