Det i Hisingsbackabelägna Safe at Sea AB har mottagit en order från Finland på sju SafeRunner-system. SafeRunner-systemen kommer att levereras under Q3 och Q4 2020. Ordervärdet är cirka  2,25 MSEK.

SafeRunner-systemet lanserades under våren 2019 och väckte genast ett stort intresse. Safe at Sea hade ambitionen att utvidga produktportföljen med ytterligare en båtplattform och relativt omgående fick bolaget förfrågningar från kunder som började analysera och utvärdera SafeRunner-systemet. Ordern på sju SafeRunner-system är den hittills enskilt största order med SafeRunners.

Ordern visar att marknaden i allt större utsträckning ser Safe at Seas båtsystems speciella förmågor, i det här fallet SafeRunner, som det bästa alternativet för att tillgodose deras operativa behovsbild. Safe at Seas förmåga att anpassa systemet utefter kundens specifika operativa miljö har varit avgörande för att få ordern.