Försvars- och säkerhetsbolaget Saab stiger 3 % idag på en i övrigt sur börs efter att ha redogjort för ett starkt tredje kvartal.

Saab upprepar samtidigt sin förutsägelse om att öka rörelseresultatet i större utsträckning än den organiska försäljningstillväxten. Detta antyder även en förväntan om ett högre rörelseresultat jämfört med den tidigare bedömningen, särskilt med tanke på att prognosen för försäljningstillväxten nyligen höjts.

Höjd prognos för organisk försäljningstillväxt 2023

Enligt den nya prognosen ska organisk försäljningstillväxt ligga mellan 19-23 % jämfört med den tidigare prognosen som låg inom intervallet 16-20 %.

Under kvartalet ökad orderingången till 14 977 MSEK (7 772) med en tillväxt inom alla storlekar av beställningar under kvartalet. Omsättningen steg till 11 527 MSEK (8 751) och kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som på 10 300. Den organiska tillväxten blev 31 % (6,9), drivet av tillväxt inom samtliga affärsområden. EBITDA ökade med 28 % och nådde 1 424 MSEK (1 115) med en marginal på 12,4 % (12,7).

De geopolitiska spänningarna i omvärlden påverkar vår industri och har resulterat i den största ökningen i försvarsinvesteringar på 30 år, framför allt i Europa. I det tredje kvartalet resulterade den fortsatt starka efterfrågan på Saabs breda produktportfölj i betydande orderingång, stark försäljningstillväxt och förbättrad lönsamhet, säger Micael Johansson, vd och koncernchef, Saab.

Rörelseresultatet (EBIT) steg med 51 % och nådde 859 MSEK (568). Rörelsemarginalen landade på 7,5 % (6,5) med förbättringar inom flera affärsområden under perioden. Periodens resultat ökade till 656 MSEK (324), och resultatet per aktie var 4,84 SEK (2,28).

Det operationella kassaflödet under kvartalet var -2 058 MSEK (559).

“Detta speglar timingeffekter av kundinbetalningar kombinerat med ökade investeringar och påverkar inte vår prognos för helåret om ett positivt operationellt kassaflöde”, skriver Saab.

Trots det bekräftar Saab sin tidigare prognos om att generera positivt operationellt kassaflöde för hela 2023.