Saab och Försvarsmakten (FM) har idag tecknat ett kontrakt och Saab har erhållit en order avseende support- och underhållstjänster för Gripen. Ordervärdet uppgår till cirka 3,4 miljarder SEK och avser perioden 2023 till 2025. Kontraktet innehåller även optioner för Försvarsmakten att lägga ytterligare beställningar inom support- och underhållstjänster fram till 2027.

Kontraktet innefattar support och underhåll av Gripen och är en ersättning av tidigare kontrakt från maj 2017 med Försvarets Materielverk, FMV, som också har företrätt Försvarsmakten avseende det nya kontraktet.

Kontraktet omfattar support- och underhållstjänster som är viktiga för Gripens flygverksamhet. Det inkluderar design och support, komponentunderhåll, logistiktjänster, tekniskt systemstöd, publikationer, reservdelar, reparationer, markstödsutrustning, pilotutrustning och utbildning.

– Med detta kontrakt kommer Saab att fortsätta leverera en effektiv verksamhet som ger en hög tillgänglighet för Gripen. Det ger oss möjligheten att stödja våra kunder i den verklighet som råder omkring oss såväl nu som i framtiden, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

Arbetet kommer att utföras på Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Järfälla, Huskvarna, Göteborg och Östersund.