Saab och Försvarets materielverk (FMV) har slutit ett avtal som handlar om ny funktionalitet och ändrade leveransplaner för Gripen E och Gripen C/D. Avtalet är giltigt från 2023 till 2030 och är värt ungefär 5,8 miljarder SEK. Saab stiger drygt 1,5 procent och handlas vid 611,20 SEK vid lunchtid på tisdagen.

FMV och Saab har kommit överens om att modifiera det befintliga avtalet om utveckling och tillverkning av Gripen E. Det innebär att de kommer att lägga till ny funktionalitet, inklusive ändringar i telekrigssystemet, kommunikationssystemet och spaningssystemet. Dessutom kommer de att ändra leveransplanerna för både Gripen E och Gripen C/D.

Målet är att säkerställa att Försvarsmakten fortsätter att ha operativ stridsflygförmåga. Därför har Försvarsmakten, FMV och Saab enats om ändrade planer för utveckling och leverans som gör det möjligt att fortsätta använda Gripen C/D efter 2030 samtidigt som nästa generations stridsflyg, Gripen E, införs.

– Det här avtalet är ytterligare ett kvitto på det nära samarbetet mellan Saab, FMV och Försvarsmakten. Jag är mycket stolt över att vi bidrar till Försvarsmaktens operativa förmåga genom att vi nu ytterligare förstärker förmågan för Gripensystemet, som är ett stridsflygplan i världsklass, säger Lars Tossman, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.