Leo Palmberg, nuvarande Head of ERP, kliver i oktober in i rollen som VD då Lars Aabol, nuvarande VD, av personliga skäl valt att lämna företaget. Leo Palmberg har på kort tid blivit en nyckelperson i organisationen och har spelat en stor roll i utformandet av Aareon Nordics strategi. Strategin har fokus på service och stabilitet samtidigt som införandet av koncernens digitala produktportfölj står högt på agendan.

– Vi ser just nu en kraftig ökning av digitaliseringsbehovet – och viljan – hos våra kunder, samtidigt som marknaden bubblar av innovativa initiativ och lösningar. Här tror jag att Aareon-koncernens digitala produktportfölj kommer kunna spela en avgörande roll för hur våra kunders affärer ser ut i framtiden. Samtidigt ser vi också att behovet av att samla in och tolka data ökar, för att kunna använda dessa tjänster. Där kommer basen, fastighetssystemet, in och spelar en viktig roll, säger Leo Palmberg, blivande VD för Aareon Nordic.

Lång erfarenhet av att driva förändringsarbete med fokus på kundnytta

Med sig in i rollen har Leo Palmberg över 30 års erfarenhet av ledarskap, förändringsarbete, företagande och affärskapande. Hans fokus har främst legat på att ta fram metoder och processer för att skapa förutsägbarhet och precision i produktarbetet. Det tar han med sig in i sin nya roll.

– Fastighetsbranschen har en stabil efterfrågan men tekniken utvecklas och våra kunders hyresgäster kommer ha krav på sina boendesituationer. Efterfrågan kommer att bli mer komplex vilket ger våra kunder möjlighet att utmärka sig. Det ger oss som leverantör möjlighet att hjälpa till i den utvecklingen, säger Leo Palmberg, blivande VD för Aareon Nordic.

Nina Paulsson tar över rollen som Head of ERP

Nina Paulsson och Leo Palmberg, som även tidigare har arbetat ihop, har tillsammans format vägen framåt för fastighetssystemet Incit Xpand. Med sin långa erfarenhet av analys och processtyrd utveckling för hela produktlivscykeln är Nina redan en viktig del av Aareon Nordics utvecklingsavdelning.