En skilsmässa kan vara svårt för ekonomin, och det kan innebära ett betydande minskning av månadsinkomsten. Enligt beräkningar från Swedbank kan det gå från att ha drygt 12 000 kronor kvar att leva på efter nödvändiga utgifter till mindre än 2 000 kronor i månaden.

En bra utgångspunkt vid en skilsmässa är att båda parterna ska ha förutsättningar att klara sin ekonomi. Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank, säger att ”en bra utgångspunkt när man går skilda vägar är att båda ska ha förutsättningar till en hållbar ekonomi.”

För att klara av en skilsmässa ekonomiskt, är det viktigt att göra en budget för att ha koll på utgifter och inkomster. Det är också viktigt att anpassa utgifter efter inkomst och att långsamt växa in i den nya ekonomin.

När man flyttar isär är det viktigt att dela upp hemmet på ett rättvist sätt. Om man äger en bostad tillsammans och den ena kommer bo kvar, bör bostaden värderas av en mäklare för att ekonomiska uppgörelsen ska bli rättvis. Bohag som möbler, värderas oftast utifrån nytta och inte marknadsvärde. Det är också viktigt att tänka på barnens och varandras bästa. Om det är svårt att komma överens kan man ta hjälp av en familjejurist.

Föräldrar har ett gemensamt försörjningsansvar för sina barn och ska därför betala underhållsbidrag för barnen. Det är viktigt att komma överens om hur mycket det ska vara och hur det ska betalas. Om det är svårt att komma överens kan man ta hjälp av en familjejurist.

I sammanfattning kan en skilsmässa innebära ett betydande minskning av månadsinkomsten och det är viktigt att ha en bra utgångspunkt att båda parterna ska ha förutsättningar att klara sin ekonomi. Det är viktigt att göra en budget, anpassa utgifter efter inkomst och långsamt växa in i den nya ekonomin. När man flyttar isär är det viktigt att dela upp hemmet på ett rättvist sätt och tänka på barnens och varandras bästa. Om det är svårt att komma överens om ekonomiska frågor, kan man ta hjälp av en familjejurist för att hitta en lösning som är rättvis för båda parterna. Dessutom är det viktigt att komma överens om underhållsbidrag för barnen och att se till att det betalas regelbundet. En skilsmässa kan vara svår, men det är viktigt att ha en plan för att hantera ekonomin på ett så smidigt sätt som möjligt.