Idag tas det nästan för givet att vi kommer jobba mer på distans än tidigare. Men fortfarande halkar säkerheten efter, även hos företag inom finans och ekonomi. Nu måste arbetsgivarna hänga med i förändringarna som sker. Det skriver Kenni Ramsell, Nordenchef för Dynabook.
Bärbara datorer har föga överraskande varit avgörande för att arbeta på distans. Men den kraftiga ökningen av antalet anställda som bär sina datorer från hemmet till kontoret eller caféet har inneburit en ökning av cyber- och nätfiskeattacker under de senaste två åren, där mänskliga fel är en allt mer bidragande orsak till dataintrång. Rörligheten som kommer med distansarbete har fått cyberbrottslingar att flytta sin uppmärksamhet från större, generiska, automatiserade attacker till mer riktade attacker.
Så hur kan organisationer säkra data från sin allt mer mobila arbetsstyrka? Det börjar med att säkra den mobila arbetskraften och skydda frontlinjen genom att utrusta anställda med robusta enheter som uppfyller den höga säkerhetsnivå som krävs idag.
Biometriska verktyg inklusive tvåfaktorsautentisering erbjuder en stark första försvarslinje, till exempel genom att kombinera fingeravtrycks- och ögondetektering för att begränsa tillträde till en enhet. Men det är också viktigt att se till att enheter har djupare inbyggda säkerhetsåtgärder ur ett mjukvaru- och firmwareperspektiv, som Trusted Platform Module 2.0 för förbättrad kryptering. Samtidigt, för IT-team, är fjärråtkomstkontroll avgörande för att hantera vilka anställda som har tillgång till vissa filer.
Ur ett policyperspektiv ser vi att fler organisationer också tar till det som kallas för “zero trust” – något som är särskilt viktigt i dagens hybridmiljö för att hantera inte bara anställdas åtkomst utan också partnerorganisationer.
Utöver inbyggd säkerhet kan mobila säkra klientlösningar också hjälpa till att eliminera en betydande anledning till oro när det gäller säkerhetshot mot bärbara enheter genom att lägga till “boot-level security” – något som är särskilt viktigt när vi klart och tydligt ser framväxten av hybridarbetsmodeller.
Genom att därtill ta bort data från enheten, lagra den centralt och sedan göra den tillgänglig via en Virtual Desktop Infrastructure (VDI), ger sådana lösningar den perfekta balansen mellan ultrasäkert och ultraproduktivt mobilt arbete. Anställda kan fortsätta med sitt arbete, var de än väljer att vara, med vetskapen om att risken för dataintrång genom skadlig programvara eller förlorade och stulna enheter mer eller mindre försvunnit.
En sak är säker – det här är ett problem som inte kommer att försvinna inom kort. Med teknologier som utvecklas snabbt och hybridarbete som den nya normen, kommer hotet om säkerhetsintrång att fortsätta att växa. IT-chefer måste ta till sig nya lösningar här och nu för att skydda sig mot detta ständigt ökande hot.