Idag klockan 14:30 är det dags att ta del av inflationssiffrorna i USA från april, en makroekonomisk datapunkt som marknaden väntar på med spänning. 

En sammanställning av prognoser från Bloomberg indikerar att inflationen, mätt som KPI, förväntas ligga på 5 procent under april, vilket skulle vara samma nivå som förgående månad. Kärninflationen, som exkluderar priser på mat och energi, förväntas däremot ha minskat till 5,5 procent från tidigare 5,6 procent i mars.

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (FED) fortsätter granska inkommande data löpande och därmed är dagens inflationssiffra, i synnerhet kärninflationen extra viktig. Jerome Powell var tydlig med det budskapet vid den senaste presskonferensen som hölls i samband med räntehöjningen om 25 punkter den tredje maj.

Dagens inflationssiffra beräknas sätta stor prägel på de finansiella marknaderna på grund av att marknaden får ny information kring hur sannolikt det är att FED fortsätter med räntehöjningar eller om det är dags för en paus i räntejöjningscykeln. Under den senaste veckan är det en klar majoritet som förväntar sig att FED inte kommer fortsätta höja räntan framöver, men det kan självklart förändras beroende på hur förutsättningarna utvecklar sig.

I samband med färska makrodata tenderar aktiemarknaden uppleva ökad volatilitet samtidigt som det kan bli tvära kast i exempelvis dollar-indexet (DXY), guld och amerikanska obligationsräntor.

Scenarioanalys från JPMorgan

I tabellen nedan beskriver JPMorgan olika scenarion kring hur S&P 500 kan tänkas röra sig beroende på hur inflationen för april i USA kommer in klockan 14:30.

April KPI S&P 500 reaktion Sannolikhet
Över 5,5 % Ner minst 3 % 4%
5,3 – 5,5 % Ner 0,75 – 1,25 % 25%
5,0 – 5,2 % Upp 0,5 – 0,75 % 50%
4,7 – 4,9 % Upp 1,0 – 1,25 % 20%
4,5 eller lägre Upp minst 2,5 % 1%

Källa: JPMorgan