Många bostadsrättsföreningar har påverkats av det senaste årets händelser, främst ekonomiskt. Hur landets bostadsrättsföreningar kommer klara sig genom 2024 och vilka trender som kommer synas, tillsammans med viktiga lagar, är ämnen som diskuteras av SBC.

Det har varit utmanande för bostadsrättsföreningar det senaste året. Ökade räntor och inflation har resulterat i höjda avgifter för många. I vissa fall har projekt fått skjutas upp. Trots några positiva tecken mot slutet av 2023, som sjunkande inflation, förväntas fler bostadsrättsföreningar möta höjda avgifter under 2024.

– 2023 har varit ett speciellt år på många sätt och de ekonomiska förändringarna har slagit hårt mot många föreningar. Vi ser positivt på kommande år men det ekonomiska läget innebär fortfarande att det är stora utmaningar för bostadsrättsföreningarna eftersom räntehöjningarnas påverkan inte slagit fullt ut för alla. Ökade driftkostnader – framför allt för energi – samt att vi sett en tendens att skjuta på underhåll är även det utmaningar som föreningarna kommer behöva stå inför. Många kommer höja avgifterna och det är viktigt att ta höjd för ökade omkostnader, säger Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Med det nya året införs även nya lagar. En viktig förändring gäller kravet på underhållsplan för nyproducerade och nybildade bostadsrättsföreningar. Det innebär att föreningen måste utarbeta en långsiktig plan för de kommande 50 åren som täcker alla delar av fastigheten. En annan förändring är möjligheten att ha digitala stämmor utan fysisk närvaro, vilket trädde i kraft den 1 januari.

– Oavsett om det är lagstadgat eller inte för bostadsrättsföreningen att ta fram en underhållsplan, är det något som alla bör ha. Med en plan synliggörs det vad slitaget faktiskt kostar över tid och det möjliggör för föreningar att sätta en genomtänkt avgift för medlemmarna. Dessutom blir det färre oförutsägbara kostnader, vilket underlättar för alla i föreningen, avslutar Markus Pålsson.

Inför 2024 är några heta ämnen för landets bostadsrättsföreningar:

  1. Avgifter och räntor: Förhandling av lån med banken och beräkning av avgifter kommer fortsätta vara centrala ämnen, där även framtida underhållskostnader måste beaktas.
  2. Artificiell intelligens (AI): Användningen av AI för att optimera energianvändningen i bostadsrättsföreningar förväntas öka. Det kan leda till lägre värmekostnader och ett jämnare inomhusklimat.
  3. Ombildning: I en ekonomiskt förändrad miljö kommer bostadsrättsföreningar att utforska möjligheten att omvandla tomma lokaler till lägenheter eller kontor för att öka intäkterna. Det förväntas bli en växande trend under 2024.