Mellan 2015 och 2018 ökade medianhyrorna stadigt för varje år. Men sedan två år tillbaka har medianhyrorna stabiliserat sig på en hög nivå. Under 2020 har tvåor och treor har haft stillastående medianhyror, medan ettor haft en mindre uppgång. Det visar Hyresrapporten 2020 från Blocket Bostad, Sveriges största marknadsplats för hyresbostäder.

Förändringen av medianhyra från 2019 till 2020 skiljer sig mycket åt mellan Sveriges största städer. I Stockholm och Malmö står det stilla, medan Göteborg går mot trenden och visar en uppgång.

En överväldigande majoritet av svenskarna spenderar mer tid i hemmet sedan pandemin bröt ut. Det visar en Novusundersökning som beställts av den kooperativa bostadsförmedlaren SKB. Enligt undersökningen är det Stockholmare och unga som ändrat sin vardag mest. Att ha naturen nära lyfts fram som allt viktigare bland de svarande, vilket får trädgårdar, uteplatser och balkonger att bli mer eftertraktade.

– Det är svårt att spekulera i vad de stora skillnaderna mellan städerna beror på, men en teori skulle kunna vara att Stockholmare letar sig ut från innerstadsomårdena för att få närmare till naturen, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Blocket Bostad.

– I mars såg vi att antalet lägenheter som lades ut ökade. Gissningsvis på grund av att många jobbade på distans, till exempel från ett sommarställe. Samtidigt minskade aktiviteten från bostadssökande. Under våren behövde därför många hyresvärdar sänka sin hyra för att få bostaden uthyrd, säger Matilda Adelborg.

Att vi, trots ett ökat utbud, minskat söktryck och sänkta hyror, inte sett stora nedgångar av medianhyrorna skulle kunna förklaras av att fler personer spenderar mer tid i hemmet och därför värdesätter att lägga mer pengar på just boendet.

Medianhyror för landets tio största städer
Som bifogad fil finns Hyresrapporten 2020 i sin helhet. I den hittar du bland annat medianhyror för fler kommuner.

 

Ett rum och kök
Kommun 2019 2020 Skillnad (%)
Stockholm 7900 7900 0 %
Göteborg 5200 5500 6 %
Malmö 4950 5000 1 %
Uppsala 5500 5500 0 %
Västerås 5000 5500 10 %
Örebro 4500 4500 0 %
Linköping 4993 5000 0 %
Helsingborg 5245 5517 5 %
Jönköping 4200 4329 3 %
Norrköping 4800 4800 0 %

 

 

Två rum och kök
Kommun 2019 2020 Skillnad (%)
Stockholm 13500 13000 -4 %
Göteborg 11000 11000 0 %
Malmö 9000 9000 0 %
Uppsala 9500 9900 4 %
Västerås 8000 8500 6 %
Örebro 7500 7409 -1 %
Linköping 8000 8000 0 %
Helsingborg 7980 8077 1 %
Jönköping 8000 7500 -6 %
Norrköping 7781 7500 -4 %

 

Tre rum och kök
Kommun 2019 2020 Skillnad (%)
Stockholm 15000 15000 0 %
Göteborg 11328 11900 5 %
Malmö 10800 10500 -3 %
Uppsala 10000 9955 0 %
Västerås 9500 9000 -5 %
Örebro 9000 9326 4 %
Linköping 9336 9800 5 %
Helsingborg 9621 9448 -2 %
Jönköping 9000 8700 -3 %
Norrköping 8500 7854 -8 %