Linköpings tingsrätt har beslutat att inte handlägga S2Medicals senaste ansökan om rekonstruktion eftersom den första ansökan ännu inte har blivit definitivt godkänd. På grund av detta har företaget överklagat det ursprungliga beslutet till Göta hovrätt och hänvisat till de argument som framfördes i den tidigare presenterade rekonstruktionsansökan.

Den 8 september 2023 meddelade S2Medical att dess styrelse har beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion hos Linköpings tingsrätt. Senare samma dag meddelade bolaget att tingsrätten hade avslagit ansökan och att de planerade att lämna in en uppdaterad ansökan efter helgen, vilket nu har skett. Beslutet grundar sig fortfarande på bolagets nuvarande ekonomiska situation och anses vara en nödvändig åtgärd för att ge bolaget utrymme att förhandla fram en hållbar och långsiktig finansiell lösning. Detta innebär att bolaget temporärt stoppar sina betalningar.

Här kan du läsa mer om bakgrund till rekonstruktionsansökan