S2Medical AB meddelade idag att dess styrelse har tagit ett avgörande beslut att ansöka om företagsrekonstruktion vid Linköpings tingsrätt. Detta beslut grundar sig på bolagets aktuella ekonomiska situation och betraktas som en nödvändig åtgärd för att ge företaget den andhämtning som krävs för att förhandla fram en hållbar och långsiktig ekonomisk lösning. I praktiken innebär detta att bolaget temporärt upphör med sina betalningar. I sin ansökan föreslår S2Medical advokaten Magnus Löfving från advokatfirman Lindahl KB som rekonstruktör.

I den inledande handeln på Nasdaq First North faller aktien med nära 60 procent, detta ska ses i ljuset av att aktien var sämst presterande av alla svenska aktier i augusti och är nu ner över 90 procent på en månad.

Banbrytande inom sårbehandling

S2Medical har sedan sin grundande år 2013 varit en banbrytare inom området sårbehandling. Företaget har framgångsrikt utvecklat och implementerat ett heltäckande koncept för läkning av sår. Trots sina framsteg och internationella erkännande har bolaget stött på ekonomiska utmaningar, särskilt med tanke på den globala pandemins inverkan på dess förmåga att interagera med kunder.

Påverkas av yttre faktorer

Under åren har S2Medical genomfört flera lyckade nyemissioner av aktier, vilket har varit ett tydligt tecken på marknadens förtroende för företagets vision. Trots detta har externa faktorer, såsom pandemin och den ryska invasionen av Ukraina, medfört kommersiella svårigheter. Företaget har under denna period tvingats ta emot ogynnsamma lån och lånevillkor som har förvärrat dess ekonomiska situation och komplicerat möjligheten att ta sig ur detta. Med tiden har lånens villkor, särskilt den ackumulerade räntan och återkommande uppläggningsavgifter, förvärrat företagets skuldsituation. Efter den senaste återbetalningen i juli 2023 uppgick företagets skuld till cirka 6 miljoner SEK, men på mindre än tre månader har denna skuld vuxit till hela 8,9 miljoner SEK enbart på grund av uppläggningsavgifter och ackumulerad ränta. Dessutom har fordringsägarnas vetorätt i beslutsfattande ytterligare begränsat företagets handlingsutrymme och tvingat företaget att acceptera låne- och återbetalningsvillkor som är ogynnsamma för dess verksamhet. I samband med den senaste företrädesemissionen av enheter, som tecknades till 85 procent, varnade företaget för att det skulle kunna tvingas ansöka om rekonstruktion om emissionen inte fulltecknades, vilket nu har inträffat.

Behöver skapa andrum

S2Medicals styrelse och ledning ser företagsrekonstruktionen som en nödvändighet för att skapa det utrymme som krävs för att omstrukturera företagets skulder, koncentrera sig på sina kärnverksamheter och bygga en stabil grund för framtida tillväxt. Styrelsen strävar efter att genomföra rekonstruktionen med minimal påverkan på företagets kärnverksamhet och har som mål att alla fordringsägare ska få betalt för sina fordringar, även om detta troligen kommer att innebära en partiell fordringsreduktion. Företaget anser att det besitter betydande tillgångar och har goda möjligheter att uppnå lönsamhet genom rätt strategi och partnerskap.

Som en del av rekonstruktionen har företaget för avsikt att intensifiera sina befintliga kontakter med intressenter inom teknologiförsäljning och partnerskap. Dessa intressenter utgörs av betydande globala aktörer inom branschen. Vid dessa förhandlingar kommer företaget att sträva efter att nå en affär som säkerställer företagets långsiktiga lönsamhet och som tillför kapital för att lösa skuldsituationen.