Castellums vd Rutger Arnhult har den 2 december via sitt bolag M2 Asset Management sålt ytterligare 2,3 miljoner aktier i fastighetsbolaget. Aktierna såldes till kursen 131,87 kronor per aktie. Försäljningsvärdet uppgår till 303,3 miljoner kronor, det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Arnhult uppger till Di att han har en fortsatt stark tilltro till Castellum.

”Samtidigt vill jag säkerställa att jag kan fullgöra samtliga av mina framtida finansiella åtaganden, och jag har därför sålt en mindre del av mitt innehav i marknaden. Jag kvarstår som väsentlig aktieägare i bolaget även efter denna affär”, skriver han i ett sms till Di.

Innan affären ägde han drygt 19 miljoner aktier i Castellum vilket motsvarade 5,5 procent av bolaget.

Tidigare i höstas sålde Rutger Arnhult aktier för 4,6 md SEK via sitt bolag M2 Asset Management. Försäljningen motiverades av sjunkande börskurser i M2 Capital Managements innehav, vilket påverkade M2:s förmåga att fullgöra sina finansiella åtaganden. Köparen i denna affär var ingen mindre än Roger Akelius bolag, Akelius Residential Property. Affären motsvarade 12,2 procent av det totala antalet emitterade aktier.

I den senaste affären är det inte är Akelius Residential Property som agerat köpare, det framgår enligt ett mejl från Roger Akelius till Di. Dock framgår det av en uppdatering från ägardatatjänsten Holdings att Roger Akelius köpt ytterligare aktier i Castellum under oktober, utöver affären mellan M2 och Akelius Residential Property.

Läs mer om den pausade utdelningen från Castellum här.