Efterfrågan på tjänster i hemmet fortsätter att växa och 2020 blev ett nytt rekordår för rutbranschen. Totalt köptes ruttjänster för 12,1 miljarder – det är en ökning med 6,4 procent jämfört med 2019. Allra störst ökning var det för IT-tjänster som hade en tillväxt på 63 procent och trädgård som växte med 24 procent. Det visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid analyserat och som presenteras i ett pressmeddelande.

– Att efterfrågan på tjänster i hemmet fortsätter att öka mitt i pandemin är ett styrkebesked för vår bransch. Hemmet har blivit viktigare än någonsin och fler är beredda att ta hjälp för att livet hemma ska fungera. Den som köper en hushållsnära tjänst är också med och skapar viktiga jobb på svensk arbetsmarknad, säger Cecilia Tosting vd på Hemfrid.

Antalet köpare ökade med 7,3 procent och nästan 1,1 miljon personer använde rutavdrag 2020. Tillväxten i köp av tjänster ökade i samtliga län, framförallt utanför storstäderna. Störst ökning hade Örebro som hamnade 13,7 procent tillväxt, följt av Jämtlands och Kalmar län på 12,6 procent respektive 11,4 procent tillväxt.

Hemstädning är fortfarande den största tjänsten med 69 procent av marknaden. Därefter kommer trädgårdshjälp på 17 procent och flytt på 9 procent. Allra snabbast växte IT-tjänster som ökade med 63 procent, från 200 MSEK 2019 till 328 MSEK 2020. Det motsvarar ca 3 procent av totalmarknaden.

– Det är glädjande att se att de nya ruttjänsterna IT och flytt som tillkommit på senare tid växer snabbt. Behovet av hjälp med IT-lösningar har bokstavligen exploderat i pandemin när kontoret flyttat hem. Det har också varit en viktig hjälp för många äldre att kunna fortsätta ha social kontakt med familj och vänner, säger Cecilia Tosting.

Den 1 januari 2021 höjdes maxtaket för rutavdraget ytterligare till 75 000 kronor per person och år. Samtidigt utvidgades avdraget med fyra nya tjänster och inkluderar numera fler tvättjänster, montering av möbler, flytt av bohag samt enklare tillsyn av hemmet.

Tabell 1: Omsättning inom olika rut-tjänster

Tjänst Omsättning 2019 Omsättning 2020 Tillväxt (%)
Städ 8 169 847 850 8 309 284 278 1,70%
Trädgård 1 665 767 698 2 067 449 072 24%
Flytt 988 237 344 1 099 596 606 11%
IT 201 227 778 328 104 220 63%
Barnpassning 77 339 940 94 372 522 22%
Vitvaror 108 858 060 89 274 526 -18%
Snö 61 276 702 43 043 728 -30%
Omsorg 41 438 980 31 068 936 -25%
Textil 7 241 246 7 875 296 8,80%


Tabell 2: Tillväxt per län

Län Omsättning 2020 Antal köpare Tillväxt (%)
Örebro län 245 052 908 27 584 13,70%
Jämtlands län 79 307 746 9 837 12,60%
Kalmar län 192 862 964 22 708 11,00%
Hallands län 449 696 038 43 186 10,70%
Värmlands län 222 665 846 25 940 9,90%
Uppsala län 417 353 560 39 426 9,40%
Kronobergs län 161 898 956 20 147 8,80%
Gävleborgs län 198 297 182 25 070 8,60%
Skåne län 1 899 302 124 182 830 8,50%
Västmanlands län 275 016 956 26 389 8,00%
Östergötlands län 467 775 178 44 739 7,60%
Södermanlands län 276 549 212 27 961 7,50%
Blekinge län 122 641 432 15 565 7,40%
Norrbottens län 132 737 196 17 711 5,90%
Västerbottens län 129 428 192 17 729 5,70%
Jönköpings län 273 058 214 31 972 5,40%
Västra Götalands län 1 657 575 208 165 633 5,40%
Västernorrlands län 142 358 346 18 526 5,00%
Stockholms län 4 495 625 758 303 012 4,30%
Gotlands län 45 653 778 5 241 3,80%
Dalarnas län 194 799 844 23 552 2,10%
Uppgift saknas 30 880 602 3 244 2,20%
Riket totalt 12 110 537 240 1 098 002 6,40%

Om statistiken:

Statistiken bygger på Skatteverkets preliminära månadsstatistik över rot- och rutbetalningar och kommer från myndighetens statistikuttag 2021-01-08. Omsättning/köpta tjänster är beräknat genom att multiplicera rutavdraget två gånger.