Rusta rapporterade på onsdagsmorgonen sin första kvartalsrapport som börsnoterat bolag, och det med besked, marknaden belönade aktien med en uppgång på drygt 13 % direkt i öppningen.

Under det andra kvartalet, augusti till oktober, rapporterar Rusta betydande framsteg på sina marknader. En imponerande försäljningsökning om 14,4 procent till 2 642 MSEK jämfört med föregående år utmärker perioden. Denna framgång återspeglas även i företagets resultat, där det justerade EBITA-resultatet steg dramatiskt till 150 MSEK, en ökning med 119,1 procent från föregående år. Denna uppåtgående trend tros drivs av Rustas lågprisstrategi och effektiva marknadsföringskampanjer, som lockar ökad kundtrafik till varuhusen.

Rapporten i sin helhet kan läsas här.

Detaljerad överblick av andra kvartalet 2023/2024:

 • Nettoomsättningen ökade med 14,4% till 2 642 MSEK.
 • Jämförbar tillväxt visade en ökning på 10,8%.
 • Bruttovinsten ökade med 22,5% till 1 153 MSEK, med en bruttomarginal på 43,6%.
 • EBITA-resultatet steg till 141 MSEK med en marginal på 5,3%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) nådde 139 MSEK.
 • Kvartalets resultat låg på 69 MSEK.
 • Under kvartalet öppnades tre nya varuhus.

Sammanfattning av perioden maj-oktober:

 • Nettoomsättningen för perioden ökade med 12,9% till 5 601 MSEK.
 • Jämförbar tillväxt låg på 8,5%.
 • Bruttovinsten ökade till 2 418 MSEK, med en marginal på 43,2%.
 • EBITA-resultatet var 439 MSEK, med en marginal på 7,8%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) nådde 435 MSEK.
 • Periodens resultat var 258 MSEK.
 • Under perioden öppnades fyra nya varuhus.

Göran Westerberg, VD för Rusta, kommenterar: “Rusta fortsätter att stärka sin position på den nordiska lågprismarknaden. Kvartalets starka tillväxt är ett resultat av vår fokuserade lågprisstrategi och vårt breda sortiment, som möter kundernas behov och prioriteringar.”