Kursrusningen i Move About Group fortsatte på tisdagen efter gårdagens information om ett LOI med OKQ8. Aktien har sedan igår stigit med närmare 400 procent. Läs nedan om den potentiella affären.

OKQ8, ett företag med betydande närvaro inom hyrbilsverksamhet och en ökande satsning på delade fordon, har officiellt meddelat att de har ingått ett Letter of Intent (LOI) för att förvärva antingen aktierna eller verksamheten i det svenska företaget Move About AB. Detta steg markerar en spännande utveckling för både OKQ8 och Move About Group och har potential att forma framtiden för delade fordon i Sverige.

Move About Group AB, som tidigare meddelat, har varit i samtal om försäljning av sina aktier i det svenska dotterbolaget, Move About AB, eller möjligen hela dess verksamhet. Detta beslut har resulterat i att OKQ8, ett företag med lång historia inom drivmedelsindustrin, tar ett steg framåt i den pågående omställningen mot mer hållbara och delade mobilitetslösningar.

Genom detta Letter of Intent (LOI) planerar OKQ8 att genomföra en grundlig Due Diligence-process, ett steg som är avgörande för att säkerställa att alla aspekter av affären är välmotiverade och att det inte finns några oönskade överraskningar. Om allt går enligt planerna kommer transaktionen att slutföras i början av november 2023. Det preliminära försäljningsvärdet har satts till 35 MSEK på skuldfri basis, vilket återspeglar Move About AB:s finansiella ställning.

Move About AB, som specialiserar sig på delade fordon och hållbara mobilitetslösningar, har haft en utmanande ekonomisk resa. År 2027 omsatte företaget 27 MSEK med en negativ rörelsemarginal på -9,3 MSEK. Under det första halvåret 2023 omsatte de 14 MSEK med en rörelsemarginal på -1,7 MSEK. Men företaget förväntas närma sig lönsamhet under det andra halvåret 2023 efter en omfattande omstruktureringsprocess som pågick från 2022 till Q1 2023.

Rörelseskulderna i Move About AB uppgår till cirka 5,0 MSEK, och ytterligare ca 5,0 MSEK i rörelseskulder finns i koncernen. Detta kan ses som en del av de utmaningar som OKQ8 kommer att möta när de tar över verksamheten.

OKQ8:s beslut att gå vidare med denna affär indikerar deras starka tro på potentialen i delade mobilitetslösningar och deras förmåga att omvandla Move About AB till en lönsam verksamhet. Med den breda erfarenheten av fordonsuthyrning och service som OKQ8 har byggt upp genom åren, finns det en möjlighet att ta Move About AB till nya höjder inom den växande delningssektorn.

Det återstår att se hur denna affär kommer att påverka det svenska marknaden för delade fordon och mobilitetslösningar. OKQ8:s engagemang för hållbarhet och deras investering i Move About AB kan mycket väl vara en milstolpe på vägen mot en mer hållbar och delad framtid för transporter i Sverige.