Ibland kan avståndet mellan styrelsen och medlemmarna i föreningen kännas onödigt långt. Brist i kommunikationen gör att missnöjet ofta vuxit sig starkt när problemen först uppdagas. Med boendeappen Boappa blir styrelsearbetet både roligare, enklare och gemenskapen stärkt mellan grannarna.  

Entreprenören Mats He grundade Boappa 2016 med visionen att appen skulle fungera som ett viktigt hjälpmedel för styrelser och medlemmar i bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar runt om i landet. 

– Jag hade själv bott i en bostadsrättsförening och såg vilka brister som fanns i kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna. Genom att vara en digital förening, som använder Boappa, erbjuds de boende lösningar på många vardagliga utmaningar, förklarar Mats He, VD och grundare av Boappa.

För drygt ett år sedan förvärvades Boappa av SBAB och genom att fortsätta utveckla SBAB:s tjänsteutbud, med systerbolagen Booli och Hittamäklare, kan Boappa nu hjälpa föreningar mot enklare och tryggare boende och boendeekonomi. 

– Med vår kunskap och data om fastighetsbranschen och föreningar specifikt kan vi hjälpa styrelser att stå sig konkurrenskraftiga, exempelvis i fråga om belåningsgrad och hyresintäkter. Nu kan alla medlemmar i en Boappa-förening se direkt i appen hur mycket ens boende är värderat till och vilka bostäder som ligger ute till försäljning i sin förening, förklarar Mats He.

Mats He, VD och grundare av Boappa
Foto: Boappa

Notis i mobilen när något händer

Hur förbättrar Boappa kommunikationen? För att besvara den frågan bör man först ställa sig frågan hur styrelser i bostadsrättsföreningar ofta kommunicerar med sina medlemmar.

– Du som sitter i en styrelse, eller bor i en bostadsrättsförening, känner säkert igen det här med lappar i trapphus. En annan variant är att information kommuniceras via mejl eller att du som boende ombeds uppsöka föreningshemsidan i första hand. För de som bor i föreningen går man lätt miste om information som kommuniceras på det här sättet. En del kanske har bytt e-postadress, andra är bortresta eller besöker sällan föreningshemsidan, förklarar Mats He. 

Med Boappa kommer en notis i mobiltelefonen varje gång styrelsen har någon ny information att kommunicera ut.

– Med en notis i mobiltelefonen ökar givetvis sannolikheten att man läser, eftersom man kan göra det var man än befinner sig, och dessutom agera direkt i appen genom att likea eller ställa en fråga, säger Mats He. 

Via appen kan styrelsen också nå ut med information som medlemmarna måste ta del av omgående, som exempelvis att vattnet stängts av på grund av en vattenläcka. Lika snabbt kommer en ny notis när vattnet är påslaget igen. Det här gör att medlemmarna i föreningen hela tiden hålls uppdaterade om vad som händer i föreningen.

– Boappa möjliggör ett interaktivt sätt att kommunicera på mellan styrelsen och medlemmarna. Genom att medlemmarna också kan ställa frågor i appen, eller reagera på innehållet, blir det heller inte en envägskommunikation utan alla känner sig delaktiga i föreningen.

En roligare vardag

Boappa förenklar kommunikationen och gör det enkelt för styrelsen och dig som medlem i föreningen. Genom att bo i en digital förening, där mervärden skapas för medlemmarna, blir vardagen roligare.

– Genom att digitalisera föreningens bokningssystem kan medlemmarna till exempel använda appen för att boka gemensamma lokaler. Man kan lära känna sina grannar via appen och hitta gemensamma intressen, sälja eller ge bort saker som inte längre används. Den här grannsamverkan gynnar både en cirkulär ekonomi och stärker gemenskapen, säger Mats He.