Ett nytt kapitel i ledarskapet för Speqta

Speqta ABs (publ) styrelse meddelade idag ett viktigt beslut om ledarskapsförändring. Gustav Westman, som för närvarande är VD för BrightBid, har utsetts till koncern-VD för Speqta. Han kommer att påbörja sin nya roll den 3 januari 2024. Speqtas nuvarande vd, Fredrik Lindros, som har lett företagets omvandling under de senaste åren, föreslås bli ordinarie ledamot i Speqtas styrelse genom en extra bolagsstämma.

BrightBid och Speqtas sammanflätade framgångar

Speqta förvärvade det framväxande AI-företaget BrightBid i juli 2023. Under Gustav Westmans ledning har BrightBid utvecklats från en start-up till en SaaS-verksamhet med betydande tillväxt. Westman är för närvarande den största aktieägaren i Speqta med ett innehav på 20,18 %. Vid utgången av september 2023 rapporterade Speqta nästan 500 kunder och en årlig återkommande intäkt (ARR) på 61,3 MSEK, varav majoriteten (>95 %) genereras från BrightBid.

Westmans vision för Speqta

Gustav Westman, den tillträdande VD:n, uttryckte entusiasm över det nya kapitlet i företagets tillväxtresa. Han betonade sin kontinuerliga strävan efter att erbjuda marknaden högkvalitativa tjänster och ser fram emot att driva Speqtas tillväxt framåt med BrightBid som huvudtjänst. Han uppskattar också Fredrik Lindros fortsatta närvaro i företaget genom hans nya roll i styrelsen.

Fredrik Lindros – en fortsatt viktig roll

Fredrik Lindros, som har lett Speqta genom en period av förenkling och fokusering, föreslås av större aktieägare att bli ordinarie ledamot i styrelsen. Detta kommer att formaliseras vid en extra bolagsstämma planerad till den 2 februari 2024. Under Lindros ledning har koncernen transformerats från en grupp av diversifierade verksamheter inom prestationsbaserad marknadsföring till en fokuserad, snabbväxande SaaS-verksamhet.

En tid av transformation och tillväxt

Lindros ledarskap kännetecknas av att ha omstrukturerat Speqta, med försäljning av verksamheter inom låneförmedling, vinklubb och affiliate-marknadsföring för över 550 miljoner kronor. Denna framgångsrika omstrukturering har lett till en betydande aktieägarvärdeökning på över 800 % under de senaste tre åren, inklusive återinvesterad utdelning. Idag fokuserar Speqta på att möjliggöra för onlineannonsörer att optimera sin annonsering med hjälp av AI-teknologi.

Fredrik Lindros, avgående vd, kommenterar:

”Jag är stolt över det vi åstadkommit dom senaste åren. Jag älskar att jobba i denna bransch, jag tror på strategin och att nu få fortsätta jobba med Speqta som styrelseledamot ser jag som ett naturligt nästa steg. Nu när sammanslagningen mellan verksamheterna är klar, är Gustav rätt person att leda Speqta framåt i den tillväxtresa som startas, och jag ser fram emot att stötta honom och bolaget på bästa möjliga sätt”

Johan Rutgersson, ordförande, kommenterar:

”Sällan är timingen så naturlig och logiken så stark som nu för ett skifte av vd i bolaget. Gustav och Fredrik har jobbat bra tillsammans sida vid sida under en tid. Medan Fredrik nu fortsätter sitt engagemang genom styrelsen tar Gustav över som koncern-vd, ett ägarorienterat och tydligt steg för bolaget. Gustav driver redan tillväxten i den kommersiella delen av verksamheten och är även största ägaren. Stort tack till Fredrik för hans värdefulla insatser i bolaget och jag ser mycket fram emot att se nästa steg i bolagets resa med Gustav som vd.”