Varje år sammanställer den Europeiska investeringsbanken (EIB) sina genomförda aktiviteter inom bedrägeribekämpning från föregående år. Under 2020 lanserade de bland annat ett robotverktyg som ska gradera riskerna för korruption i samband med finansiering av projekten.

EIB finansierar projekt som syftar till att uppnå EU:s mål och ägs av EU:s medlemsländer. De har en särskild grupp som utreder misstankar om oegentligheter, såsom korruption och bedrägerier, i de projekt som banken finansierar. I en ny rapport har de sammanställt sina aktiviteter under 2020. Under året avslutade de 195 ärenden och stoppade totalt 107 bedrägerier och olagliga investeringssystem.

Under 2020 lanserade EIB ett automatiskt verktyg som mäter korruptionsrisker inom upphandling för sina nuvarande eller potentiella mottagare i finansieringsprojekten. Verktyget använder big data från EU:s databas över offentliga upphandlingar och betygsätter korruptionsrisker kopplat till parten som ansökt om finansiering. Avslutningsvis nämner EIB i rapporten att målen för 2021 är att utveckla verktyget ytterligare samt att fortsätta med utredningarna om oegentligheter.

Du kan läsa hela EIB:s rapport här.